Polacy mniej mobilni zawodowo

Z większości badań monitorujących rynek pracy wynika, że jesteśmy dość otwarci na zmianę pracy. Mimo iż większość z nas nie szuka pracy aktywnie (zaledwie 13%), to w razie otrzymania propozycji porozmawiania o nowych możliwościach, chętnie z nich korzystamy. Jednak z ostatniego raportu badawczego firmy Randstad – Monitor Rynku Pracy wynika, że staliśmy się narodem mniej mobilnym niż pracownicy na świecie.

Z ostatnich badań Randstad, mobilność Polaków jest niższa niż średnia krajowa (mobilność jest tu rozumiana nie tyle jako zmiana pracy związana z miejscem zamieszkania, ale jako zmiana pracy per se). Obecnie rotacja w Polsce wynosi około 16,8% – przy czym kwartał temu wynosiła ponad 20%. Dla porównania, średnia na świecie to 20,4%.

Najczęściej zmieniają pracę osoby o najniższym wykształceniu (wśród osób z podstawowym wykształceniem rotacja wynosi prawe 40% , z wykształceniem wyższym – 12,6%). Najczęściej zmieniają pracę mężczyźni w wieku 18-24%. Najbardziej odporne na zmiany są kobiety między 45 – 55 rokiem życia.

Dlaczego zmienialiśmy pracę w ciągu ostatniego kwartału?

Przede wszystkim dla :

W porównaniu do poprzedniego kwartału częściej zmienialiśmy pracę po to, by było nam lepiej pod względem warunków pracy i by zmniejszyć rozczarowanie obecną pracą, rzadziej zaś ze względu osobiste ambicje w obszarze pełnionych zadań czy zarządzania (tu spadek był największy – prawie wcale zmiana pracy w ostatnim okresie nie była podyktowana tymi właśnie powodami).

Jeśli patrzeć na powody zmiany pracy ze względu na wykształcenie, to okazuje się, że osoby z najniższym wykształceniem zmieniają pracę ze względu na restrukturyzację w zakładzie pracy (ponad połowa zmian pracy wynika właśnie z tego powodu). W przypadku osób z wyższym wykształceniem, głównym motorem zmian jest chęć pracy w lepszych warunkach. Co ciekawe, to kobiety przodowały w zmianie ze względu na osobiste pragnienie zmiany bądź niezadowolenie z pracodawcy. Mężczyźni zmieniali pracę w wyniku redukcji i zmian w strukturze firmy. Ta sytuacja dotyka też najczęściej najmłodszych i najstarszych pracowników.

Na mobilność zawodową niewątpliwie ma też wpływa wiara w to, że nową pracę uda się znaleźć. Sytuacja na rynku pracy spowodowała spadek optymizmu w tym obszarze, przy czym w możliwość zmiany pracodawcy najmniej wierzą osoby z najniższym wykształceniem. Znacznie niższa jest też u Polaków wiara w znalezienie porównywalnej z obecną pracy (mocniej wierzymy w to, że uda się znaleźć cokolwiek, ale niekoniecznie zmiana będzie dla nas lepsza lub przynajmniej taka sama).