Małe firmy częściej zatrudniają niepełnosprawnych i bezrobotnych

Czy osoba długotrwale bezrobotna lub niepełnosprawna ma większe szanse na to, by znaleźć pracę w dużej korporacji czy małej firmie? Badania Federacji Małego Biznesu (FSB) z Wielkiej Brytanii pokazują, że to małe i średnie przedsiębiorstwa są znacznie bardziej otwarte na danie szansy zawodowej osobom w trudnej sytuacji. Ciekawe, czy w Polsce też jest podobnie?

Z badań Federacji wynika, że to właśnie małe firmy, najczęściej są miejscem pracy dla osób:

Blisko 1.300.000 takich osób w Wielkiej Brytanii pracuje właśnie w sektorze MŚP. Dla porównania, w korporacjach zatrudnionych jest tylko około 130.000 takich osób – to zaledwie 10% z tego, ile zatrudniły firmy zatrudniające niewielu pracowników.

W Polsce, obecny rynek pracy nie jest łaskawy dla żadnej z tych grup, choć zdecydowanie studenci i absolwenci częściej znajdą pracę w mniejszych i średnich firmach – niestety często za bardzo niskie uposażenie lub na bezpłatnym stażu.