7 dni mniej urlopu dla nauczycieli?

Być może już niedługo, nauczyciele zamiast 54 dni urlopu, będą mieć jedynie 47 – czyli o 7 dni mniej. MEN zamierza skrócić nauczycielski urlop po to, by móc wezwać nauczycieli do prowadzenia zajęć wychowawczych bądź wyrównawczych.

Mówi się, że nauczyciele mają mnóstwo wolnego. To z jednej strony prawda, ale z drugiej – jest to czas wolnego narzucony odgórnie. Nauczyciel nie może wybrać sobie, kiedy będzie wypoczywał. Poza tym, często w czasie przerw świątecznych zajmuje się tym, czym nie zdążył zająć się w dni pracujące – czyli np. sprawdzaniem zeszytów czy klasówek.

Zmiana w Karcie Nauczyciela, poza urlopami ma objąć również kwestie dodatku wiejskiego – czyli dodatkowego wynagrodzenia, jaki nauczyciele dostają za pracę na wsi.Zgodnie z art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r., Nr 97, poz. 674) nauczycielowi mającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Teraz MEN rozważa albo całkowitą likwidację tego dodatku, albo zmianę zasad jego naliczania. Jak widzicie, nie tylkopracownicy marketów nie mają łatwo…