Przynależność Polaków do związków zawodowych

Czy kiedykolwiek należeliście do związków zawodowych? Badania CBOS pokazują, że coraz mniejsza ilość pracujących Polaków jest zainteresowana członkostwem w związkach zawodowych.

W kwietniu 2012 roku CBOS opublikował badania dotyczące stosunku Polaków do związków zawodowych. Obecnie, przynależność do związków deklaruje 6% wszystkich Polaków (kiedy odejmiemy od tego osoby bezrobotne, okaże się, że do związków należy co 8 pracujący Polak – 12%). Najpopularniejszym jest NSZZ Solidarność, a na kolejnym miejscu związki zrzeszone w OPZZ.

Kiedy przeanalizować aktywność w związkach na przestrzeni lat okaże się, że nie tylko jesteśmy coraz mniej zainteresowani przynależnością do któregoś z nich (w 1992 r. przynależność deklarowało 16% Polaków – teraz 6%), ale związkowcy się starzeją. Obecnie średnia wieku pracownika zrzeszonego wynosi 44 lata, a pracownika niezrzeszonego 39 lat.

Najwięcej związkowców jest oczywiście w firmach państwowych – najmniej w prywatnych. Rzadziej też zrzeszają się pracownicy małych firm. Najsłabiej reprezentowane w związkach zawodowych są pracownicy handlu i usług – najszerzej przemysł.

Kiedy jednak popatrzymy na kwestie związków zawodowych przez pryzmat dostępności do tych organizacji z poziomu zakładu pracy okaże się, że w zakładach pracy w których związki zawodowe mają swoją reprezentacje, dołącza do nich 34% pracowników. Niestety, spora część pracowników nie widzi efektów ich działalności (40%). Drugie tyle – (39%) wie, że związki się starają, ale niewiele im się udaje osiągnąć. Zaledwie 15% ma poczucie skuteczności tych organizacji. Negatywnie o efektywności związków wypowiadają się również związkowcy – połowa z nich uważa, że nie bronią one skutecznie pracowników – czy w świetle takich danych trzeba się dziwić, że zainteresowanie członkostwem w związkach zawodowych jest tak niskie?

Jak myślicie, z czego jeszcze wynika trend zmniejszenia się zainteresowania przynależnością do związków? A może sami jesteście członkami organizacji związkowych? Jak oceniacie ich pracę?