Praca zdalna w MŚP i jej popularność

Dziś dotarłam do badań dotyczących popularności pracy zdalnej – tym razem chodzi jednak o polskich przedsiębiorców i to tych, którzy zarządzają małymi i średnimi firmami- czyli tych, których w zasadzie jest w Polsce najwięcej. Czy pracując w małej firmie mamy szanse na pracę z domu?

Badania przeprowadziła Fundacja Obserwatorium Zarządzania dla ClickMeeting (narzędzie do prowadzenia wideokonferencji). Jakie wnioski?

Z wszystkich przebadanych firm, w systemie pracy zdalnej zatrudniało pracowników 10%. (6% zatrudniało pracowników którzy w pełni pracowali zdalnie, a 4% pracować mogło częściowo zdalnie). Zainteresowanych wprowadzeniem opcji pracy zdalnej, jest kolejne 10% pracodawców. Pracodawcy widzą też, że ich podwładni chcieliby pracować zdalnie – choć wśród osób, które do tej pory nie zatrudniały w tej formie, taką chęć widzi jedynie co czwarty przedsiębiorca. Liczba ta rośnie w przypadku tych, którzy już zatrudniali zdalnie (do prawie 60%).

Nie wszyscy jednak wiedzą, czym jest praca zdalna – 7% pracodawców nadal nie wiąże pojęcia pracy zdalnej z pracą poza biurem. Uważają, że jest to np. zadaniowy styl pracy. Widać zatem, że polscy przedsiębiorcy jeszcze potrzebują edukacji.

Dla polskich pracodawców, głównymi atutami pracy zdalnej są: możliwość pracy ze specjalistą z innego miasta, ograniczenie przestrzeni biurowej oraz brak konieczności wyposażania stanowiska pracy. To zaś, co pracodawcom przeszkadza, to brak pracownika przy naradach i ważnych wydarzeniach związanych z procesami decyzyjnymi dotyczącymi firmy, charakter pracy,który wymaga obecności pracownika w biurze oraz brak możliwości kontroli pracownika.

Ogólnie, nastawienie MŚP wobec pracy zdalnej wydaje się być dość pozytywne – nadal potrzebna jest edukacja w zakresie plusów pracy z domu, ale są szanse na to, że coraz więcej pracodawców będzie umożliwiało taką formę współpracy.