Jak długo trwa bezrobocie?

W kwietniu, CBOS postanowił sprawdzić sytuację bezrobocia w Polsce, analizując to, ile rodzin dotkniętych jest bezrobociem, jak długo trwa okres pozostawania bez pracy oraz to, co bezrobotny jest w stanie zrobić, by pracę podjąć. Sytuacja bezrobotnych okazuje się bardzo trudna.

Braku pracy doświadcza prawie co czwarta polska rodzina (24%). Niestety, bezrobocie w naszym kraju ma charakter długofalowy – aż 57% bezrobotnych pozostaje bez pracy ponad rok, z czego aż 28% ponad pięć lat (17% od 2-5 lat i 12% od 1-2 lat). Badania statystyczne mówią, że osoby, które są bezrobotne przez minimum rok, mają znacznie mniejsze szanse na to, że uda się im znaleźć pracę.

Z czego zatem żyją bezrobotni? Otóż ilość osób z prawem do zasiłku jest globalnie niezbyt duża – pobiera go zaledwie 13% bezrobotnych respondentów. 10% korzysta z pomocy instytucji charytatywnych bądź opieki społecznej, 13% z wcześniejszych oszczędności. 27% żyje z wykonywania prac dorywczych. 1% bezrobotnych wyprzedaje swoje mienie. Do nieuczciwego pozyskiwania gotówki nie przyznaje się nikt. Co ciekawe, 1% osób które uważają się za bezrobotne ma stałą pracę.

Długi okres bezrobocia oraz brak perspektyw na rynku pracy powoduje, że spora część badanych straciła nadzieję na znalezienie pracyprób nie podejmuje co czwarty bezrobotny (26%).