Rocznikowe daty zatrudnienia – jak je widzą rekruterzy?

Niekiedy tworząc CV kandydaci decydują się umieszczenie w CV informacji jedynie o tym, w jakich latach pracowali, bez podania dokładnej daty zatrudnienia (miesiąca i roku) – jak na tego typu informacje patrzą rekruterzy i z czym trzeba się liczyć umieszczając same roczniki w CV?

Przede wszystkim dobrą praktyką jest umieszczanie w CV pełnych dat okresu zatrudnienia. To powoduje, że osobie rekrutującej łatwiej jest policzyć całość okresu pracy u pracodawcy oraz stwierdzić, czy kandydat miał okresy bezrobocia. Jeśli pełnych dat nie ma, osoba rekrutująca nie wie, czy kandydat w danej firmie przepracował w danym roku miesiąc czy 11 miesięcy. Dlatego od razu pojawia się podejrzenie, że kandydat chce coś ukryć (krótki okres zatrudnienia bądź przerwę w pracy). Stąd też podając niepełną datę trzeba liczyć się z tym, że rekruter i tak nas o nie dopyta. Przy dużej ilości miejsc pracy są jednak szanse, że nie dopyta o wszystkie – najczęściej skupi się na pierwszych dwóch – trzech pracach. Jeśli zatem dziura w CV jest dawno, może nie zostać odkryta.

Pamiętać jednak należy, że: