Pracujący rodzice – jakich stresów doświadczają?

Wychowywanie dzieci, kiedy obie osoby w domu pracują, nie jest łatwe. Nie dość, że trzeba zapewnić dzieciom opiekę na czas nieobecności, to jeszcze trzeba się dzieckiem po przyjściu do domu zająć. A czasu na to nie ma zbyt wiele. Nic zatem dziwnego, że pracujący rodzice doświadczają w życiu napięć i stresów.

Katrina Alcorn, blogerka, która pisze o tym w jaki sposób godzić życie zawodowe z macierzyństwem, zapytała ponad 600 swoich czytelników o to, jakiego rodzaju stres towarzyszy im codziennie. Oto wyniki:

Zaledwie jedna osoba na 551 badanych osób stwierdziła że stres w jej życiu odgrywa marginalną rolę. Dla 48% stres jest znaczący, a 7% pracujących rodziców uważa, że jest ekstremalnie duży.

Wśród najczęściej spotykanych problemów zdrowotnych, jakich doświadczają pracujący rodzice znajdziemy:

A czy (jeśli ktoś z naszych czytelników jest w sytuacji pracujących rodziców) – zauważyliście u siebie pogorszenie stanu zdrowia? Jakie dolegliwości są z wami na co dzień?