Czas wolny za nadgodziny – kiedy i ile się należy?

Pracownik, który pracuje w nadgodzinach (czyli przekracza swój wymiar czasu pracy, musi otrzymać za nadgodziny wynagrodzenie. Jeśli jednak takie są ustalenia zakładu pracy, bądź pracownik woli mieć czas wolny za nadgodziny, może dojść do sytuacji, w której pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia. Od czego zależy liczba czasu wolnego do odebrania?

Pracę w godzinach nadliczbowych reguluje artykuł 150 i 151 Kodeksu Pracy. Według KP, pracownik może otrzymać rekompensatę za godziny nadliczbowe w postaci dodatkowego czasu wolnego. Oczywiście, traci wtedy prawo do wynagrodzenia za nadgodziny. Jak uzyskac wolne za dodatkowo przepracowany czas?

O zastąpienie wynagrodzenia za nadgodziny czasem wolnym pracownik może wystąpić sam do pracodawcy. Wtedy uzyskuje jedną godzinę wolnego za każdą jedną godzinę nadgodzin. Stosunek jest więc 1:1. Wniosek składa się pisemnie w dziale kadr (lub na ręce pracodawcy) (art 151 par 1)

Czas wolny może pracownikowi za nadgodziny dać pracodawca – jeśli to jest jego inicjatywa, pracownik dostaje o połową więcej czasu niż przepracował w nadgodzinach (stosunek wynosi 1:1,5) – czyli za 4 godziny nadgodzin, mamy 6 godzin czasu wolnego do odebrania. (art 151 par 2)

Przepisy odbierania wolnego za nadgodziny mogą być uregulowane regulaminem wewnętrznym w zakładzie pracy. I choć pracodawca może wskazać pracownikowi kiedy ma odebrać wolne za nadgodziny, to wolne nie może „przepaść”. Czyli wszelkie regulacje, na mocy których pracodawca twierdzi, że np. nadgodziny nie odebrane do końca miesiąca przepadają, nie maja mocy prawnej.