3 rodzaje testów logicznych w rekrutacji

W trakcie procesu rekrutacji sprawdzane jest nie tylko doświadczenie kandydata czy jego umiejętności związane z konkretnymi rzeczami, które będzie wykonywał w trakcie swojej pracy. Bardzo często liczy się również to, jaki kandydat ma potencjał i na ile będzie w stanie uczyć się nowych rzeczy, logicznie i analitycznie myśleć i wnioskować. Jak się bada te kwestie? Otóż najczęściej poprzez testy logiczne. Co to jest i z jakimi rodzajami testów logicznych możecie się na rekrutacji spotkać?

1.Testy sprawdzające umiejętność wyciągania wniosków w oparciu o dane liczbowe

Ważne wszędzie tam, gdzie konieczna do pracy jest chociaż odrobina matematyki. Nie oznacza to jedynie stanowisk związanych z finansami, ale również stanowiska marketingowe, księgowe, wszystkie stanowiska managerskie, a nawet HR.  Zadania powinny być ułożone tak, by stopień trudności wzrastał. Niekiedy jest to jedno – dwa zadania, a przy bardziej wymagających procesach rekrutacyjnych może już być ich cała bateria. Najczęściej wymagają po prostu sprawnego liczenia i ewentualnie znajomości podstawowych wzorów z fizyki czy matematyki (np.  wiedzy na temat tego, że mnożenie wyprzedza dodawanie).  Przypominają nieco zadania z treścią, jakie znamy z lekcji matematyki w szkole podstawowej.

Przykładowym zadaniem związanych z operacjami na liczbach (zadaniem numerycznym) może być:
W styczniu liczba wszystkich pracowników fabryki została zmniejszona o 8%. W lipcu zwiększyło się
zapotrzebowanie na produkt wytwarzany przez fabrykę, dlatego też liczba wszystkich pracowników została zwiększona o 8%. Całkowita liczba pracowników fabryki w styczniu, przed redukcją etatów, wynosiła 326. Jaka była liczba wszystkich pracowników fabryki po zwiększeniu liczby pracowników w lipcu?
A. 307 pracowników
B. 318 pracowników
C. 324 pracowników
D. 326 pracowników
E. 343 pracowników

2.Testy sprawdzające umiejętność wyciągania logicznych wniosków

Zwane są również testami uczenia się. Opierają się na sekwencjach zdań, w których występują wewnętrzne sprzeczności. Mają za zadanie sprawdzić, czy wnioski kandydata są logiczne – czyli czy będzie w przyszłości rozumiał co się do niego mówi i będzie w stanie zrozumieć  czego wynikają takie a nie inne decyzje szefa bądź samodzielnie podejmować wewnętrznie spójne i logiczne decyzje.

Przykładowe zadanie w tym obszarze może wyglądać tak:

Aby organizacja mogła przetrwać, musi ona zadowolić kilka różnych grup Interesariuszy. Do grona interesariuszy zaliczyć można zwykle: akcjonariuszy, pracowników, klientów oraz ogół społeczeństwa. Niestety, oczekiwania różnych grup interesariuszy często stoją ze sobą w sprzeczności. Na dłuższą metę, aby przetrwać, organizacja musi w wystarczającym stopniu zaspokoić pragnienia każdej z tych grup. Dzieje się tak dlatego, że każda z tych grup jest wystarczająco silna, by przyczynić się do upadku organizacji w przypadku, gdy nie zaspokaja ona żądań danej grupy. W sytuacji, gdy organizacja działa na terenie tylko jednego kraju, znalezienie równowagi pomiędzy wymaganiami stawianymi przez poszczególne  grupy interesariuszy bywa czasami trudne. Dla organizacji działających na terenie wielu krajów, w których dominujące interesy często bardzo się od siebie różnią, uzyskanie takiej równowagi pomiędzy rywalizującymi ze sobą żądaniami zawsze jest trudne.

Na podstawie podanych informacji można wnioskować, że:
A. Jeżeli organizacja napotyka trudności w uzyskaniu równowagi pomiędzy rywalizującymi ze sobą żądaniami różnych grup udziałowców, jest niemal pewne, że organizacja ta działa na terenie wielu krajów.
B. Żadna organizacja, która nie zaspokajałaby żądań kilku różnych grup udziałowców, nie miałaby szansy przetrwania.
C. Istnieją organizacje, które działają na terenie wielu krajów, nie doświadczając trudności w odnajdywaniu równowagi pomiędzy żądaniami różnych grup udziałowców.
D. Żadna z organizacji zaspokajających żądania wszystkich swoich udziałowców nie upadnie.

3.Testy sprawdzające wnioskowanie oparte o dane figuralne

Często mylone z testami na inteligencję. I owszem tego typu zadania sprawdzają czy kandydat jest w stanie znaleźć połączenia i powiązania między poszczególnymi elementami. Sprawdzają zatem zarówno zdolności do analizy i syntezy danych jak i umiejętność logicznego wnioskowania. Nie są to jednak zadania wystandaryzowane , z których można „policzyć” jak bardzo kandydat jest inteligentny.
Ten rodzaj wnioskowania jest szczególni ważny tam, gdzie od pracownika wymaga się znajdowania przyczyn określonych sytuacji, znajdowania błędów, gdzie pracownik musi widzieć całość korzystając z mniejszych fragmentów. Sztandarowym przykładem będą tu programiści (i specjaliści IT), ale również osoby związane z reklamą, marketingiem, finansami, logistyką, handlem. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że ten rodzaj myślenia przydaje się wszędzie.

Przykładowe zadanie oparte o dane figuralne wygląda tak:


Testy, które dostaje kandydat mogą zawierać całe zestawy zadań (i Wedy kandydat na rozwiązanie ma np. godzinę), albo mogą być zadaniami pojedynczymi. Im ich więcej, tym wyniki bardziej miarodajne. Aby rozwiązać zadania najbardziej efektywnie, warto się nie denerwować (stres zaburza koncentrację), tylko skupić na zadaniach i nie przejmować tym, jeśli jakieś zadanie nam nie idzie – zamiast tracić czas, przejdźmy do następnego. Warto też poprosić o wyniki.

Zadania zaczerpnięto z testu przykładowego, stosowanego w rekrutacji w Procter&Gamble.