Top 10 powód zwalniania pracowników

Kilka dni temu zastanawialiśmy się, dlaczego pracownicy odchodzą z pracy. A z jakiego powodu bywają zwalniani? Oczywiście często powodem jest redukcja etatów związana z kryzysem. Jeśli jednak w firmie dzieje się dobrze, to z jakiego powodu można pracę stracić?

Powodów, z których zwalnia się pracownika jest wiele – nierzadko pracownik nie wie do końca dlaczego został zwolniony. Umowy terminowe lub umowy cywilno – prawne nie wymagają od pracodawcy podania powodu zwolnienia. Niekiedy też, mimo tego, iż pracodawca mówi wprost dlaczego decyduje się zerwać współpracę, pracownik nie przyjmuje tego faktu do wiadomości. Tymczasem jasność powodów zwolnienia może pomóc w kolejnej pracy – na przykład dzięki temu, że nie popełnimy drugi raz tych samych błędów. Jakie są więc najczęstsze powody bycia zwolnionym?

  1. Zniszczenie własności firmowej
  2. Praca pod wpływem alkoholu lub narkotyków
  3. Fałszowanie danych (dokumentów)  firmowych
  4. Niesubordynacja (rozumiana jako odmowa wykonywania poleceń służbowych)
  5. Wykroczenie służbowe (np. nadużycie władzy)
  6. Kiepskie wyniki w pracy (np. nie wywiązywanie się z zadań na czas)
  7. Kradzież (mienia lub informacji)
  8. Wykorzystanie mienia służbowego do celów prywatnych (np. zbyt wysokie rachunki za telefon wykorzystywany prywatnie)
  9. Branie zbyt dużej ilości wolnego (np. częste przebywanie na L4)
  10. Działanie niezgodne z polityką firmy (np. rozpowszechnianie negatywnych opinii o firmie)
Tagi: