Aplikacja, która pozwala zgłaszać nielegalną pracę dzieci

Problem wykorzystywania dzieci jako taniej siły roboczej istnieje nie tylko w Chinach. Boryka się z nim również Ameryka Południowa. W Kolumbii, powstała aplikacja na telefony mobilne, która pozwala dokumentować i zgłaszać sytuacje, w których użytkownik natknie się na nielegalną pracę dzieci.

W Kolumbii około 1,6 mln dzieci w wielu 5-17 lat nie uczy się, tylko pracuje. Oczywiście nielegalnie. Ściganiem tego zajmują się specjalni urzędnicy i policja. Niestety nie tak łatwo udowodnić wykorzystywanie dzieci. Pracownicy społeczni, kiedy przyjeżdżają w miejscu, które zostało zgłoszone jako „miejsce pracy” nieletniego, zastają tylko dorosłych pracowników.

Teraz, z inicjatywy Telefonica Telecom, powstała aplikacja na urządzenia mobilne o nazwie „Kid Rescue”, która pozwala każdemu obywatelowi Kolumbii samodzielnie zgłaszać zaobserwowane przypadki wykorzystywania dzieci. Za pomocą aplikacji, użytkownik może zrobić zdjęcie (jeśli to możliwe), dodać tag geolokalizacyjny i opisać zaistniałą sytuację. Informacja zostaje przekazana do bazy danych, do której dostęp mają tylko wybrani pracownicy operatora komórkowego oraz opieka społeczna.

Odkąd aplikacja jest w użytku, zidentyfikowano 1000 dzieci, a 60 udało się ściągnąć z ulicy.