Zawód dla Włocha, który lubi chodzić

Czy chcielibyście mieć pracę, która polegałaby tylko na chodzeniu? I to nawet nie na czas? Takie stanowisko mają Włosi w budżetówce. Na Sycylii powołano specjalnych urzędników, których głównym obowiązkiem jest roznoszenie dokumentów po biurze.

Instytucja gońca znana jest od dawna. Obecnie jednak – ze względu na elektroniczną formę dokumentów, spotykana coraz rzadziej. Poza tym, goniec roznosi dokumenty głównie między określonymi lokalizacjami (np. między dwiema redakcjami). Tymczasem na Sycylii, zatrudnieni w administracji urzędnicy mają pracować wewnętrznie w urzędach i po prostu chodzić od pokoju do pokoju przenosząc dokumenty. Praca prosta, choć jeśli dokumentów będzie dużo, już nie aż taka lekka.

Zatrudnienie osób, których głównym obowiązkiem jest chodzenie, wywołało dość dużą burzę w opinii publicznej. Włosi uważają, że władze dość niefrasobliwie wydają publiczne pieniądze, a rozrost aparatu administracji powoduje, że spora część podatków po prostu przecieka między palcami. Z drugiej strony, w kraju o bezrobociu większym niż u nas to może i lepiej, że jest jakakolwiek praca – przynajmniej ludzie zarabiają, mogą wydawać i napędzają tym gospodarkę.

Czy zdecydowalibyście się na taką pracę? Bezpieczna posadka,ale za to jak mało rozwojowa!

źródło:wiadmosci24.pl