Staż – jak go widzą pracodawcy?

Co najczęściej zarzuca się absolwentom? Brak doświadczenia zawodowego. A jak takie doświadczeni zdobyć? Najprościej na stażach i praktykach. Czy jednak wystarczy miesięczny staż, by pracodawca uznał, że już jesteśmy wystarczająco doświadczeni? Niestety nie. Ile zatem staży powinien mieć na koncie absolwent oraz jak długie powinny być staże?

W Polsce, staże dotowane przez UP trwały od 3-6 miesięcy. W wyjątkowych przypadkach lub określonych projektach (np. projekt 7 życzeń, dotowany z UE) staże miały inną długość (we wspomnianym przypadku 5 miesięcy). Staży dotowanych nie wystarcza jednak dla wszystkich. Zatem sporo absolwentów (lub jeszcze studentów) decyduje się na staże bez dotacji – najczęściej bezpłatne. Ile powinien trwać taki staż, by ten czas rzeczywiście coś znaczył?

W USA, kraju, w którym stażowanie jest na porządku dziennym i nikt się o to nie złości (choć rzeczywiście często są to staże płatne) zapytano pracodawców o to, czego tak naprawdę oczekują. Ile staży na koncie powinien mieć absolwent oraz jak długo musi trwać staż, by się dla pracodawcy liczył. Oto jakie odpowiedzi uzyskano:

A jak z długością stażu?

Jak widać największe szanse na pracę, będzie mieć zatem absolwent, który w trakcie studiów był na dwóch stażach, z których każdy trwał przynajmniej 3 miesiące.