Kierunki zamawiane – 93 projekty

Kierunki zamawiane to dofinansowywane kierunki studiów, które mają mieć strategiczne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma do rozdysponowania kwotę 300 mln złotych, które zasilą Uniwersytety po to, by móc studentów kształcić w zakresie tego, co ma być Polsce w przyszłości potrzebne. W ramach rozstrzygniętego 18 czerwca konkursu, dotacje obejmą 93 projekty.

W sumie zgłoszono do dofinansowania 260 wniosków. Ze względu na ilość projektów zwiększono kwotę dofinansowania o 100 mln złotych. Jakie zatem kierunki będzie można studiować w ramach kierunków zamawianych?

Najwięcej projektów realizowanych będzie z zakresu informatyki (21). Poza tym wsparciem zostały objęte również kierunku z zakresu matematyki, biologii i technologii. Dzięki stypendiom studenci będą mogli studiować między innymi biotechnologię; budownictwo; chemię; energetykę; fizykę i fizykę techniczną; informatykę; inżynierię materiałową; inżynierię środowiskową; matematykę; mechanikę i budowę maszyn; mechatronikę; ochronę środowiska , automatykę i robotykę.

Lista rankingowa projektów objętych dofinansowaniem znajduje się na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.