Hierarchia w zespole pomaga

Pracując w zespołach projektowych bardzo często osoby z poszczególnych działów zapraszane są do kooperacji, a ponieważ nie stanowią stałej, wspólnej struktury, poszczególni członkowie są sobie równi statusem. Dawniej uważano, że brak hierarchii w takich grupach pomaga – np. osoba z krótszym stażem pracy czy niższym stanowiskiem mniej boi się wtedy zwrócić uwagę przełożonemu jeśli widzi błąd. Ostatnie badania przeczą jednak tym tezom i udowadniają, że efektywniej pracuje się w zespole z wyraźną hierarchią stanowisk.

Zespoły, w których panuje równość i każdy z jego członków ma ten sam status, częściej doświadczają konfliktów wewnętrznych, są mniej skoordynowane i zintegrowane i cechuje ich słabsza produktywność niż w zespołach, które mają wyraźny podział statusów (czyli krótko mówiąc są w nim równi i równiejsi). Dlaczego tak się dzieje?

Otóż badacze (Adam Galinsky,Richard Ronay ) uważają, że wynika to z tego, że w grupie bez hierarchii nieustannie walczy się o to, by być najważniejszym i zostać w grupie liderem – to zaś eskaluje konflikty i do tego wypala energetycznie członków grupy, przez co ich siła nie jest kierowana na rozwiązanie zadania czy problemu, ale na walkę między sobą. Hierarchiczna struktura zespołu okazuje się być szczególnie ważna tam, gdzie wykonanie zadania wymaga dużej koordynacji zadań między członkami grupy, w których to zadaniach poszczególni członkowie są wysoce samodzielni. Warto o tym pamiętać, zabierając się do kolejnego grupowego zadania.

źródło:psychologicalscience.org