Co sprawia, że „robimy więcej” w pracy?

Są firmy, w których pracownicy wykonują swoje obowiązki „od-do” i z chwilą wybicia 16.00 ewakuują się do domu. Jeśli nie mają czegoś do roboty – po prostu siedzą i czekają na nowe zadania. Z własnej inicjatywy – nie zrobią nic. Są też takie firmy, w których pracownicy z przyjemnością i zaangażowaniem zrobią coś więcej. Nawet jeśli ich szef ich o to nie prosi. Co różni jedną firmę od drugiej?

Takie pytanie postawili sobie badacze pracujący w firmie konsultingowej ETS. Na podstawie 3000 wywiadów ustalili, że są trzy czynniki, które decydują o tym, że pracownikowi chce się zrobić więcej dla firmy niż wymaga tego od niego przełożony czy zakres zadań. Co to za czynniki?

Zgadzacie się z tym? Czy pracowaliście kiedyś w organizacji, która stymulowała waszą inicjatywę?