10 elementów formatowania CV i LM o których musisz pamiętać

Przesyłając CV do firmy musimy pamiętać o tym, by nie tylko w klarowny sposób przedstawić nasze doświadczenie i osiągnięcia i by zaprezentować wszystkie nasze atuty merytoryczne, ale również tak sformatować sam dokument, by było na pierwszy rzut oka widać, że jest  to CV przygotowane przez profesjonalistę. O jakich elementach formatowania koniecznie trzeba pamiętać?

1.Interlinie
W dokumencie wszystkie interlinie, czyli odstępy między poszczególnymi linijkami tekstu musza być równej szerokości. Mówiąc inaczej, nie możemy dopuścić do sytuacji, w której pomiędzy linijkami raz jest pojedynczy odstęp, raz podwójny, a raz półtorej.
Z taką sytuacją zetkniemy się wtedy kiedy np. kopiowaliśmy fragmenty tekstu z innego dokumentu i o innym formatowaniu (np. przeklejaliśmy fragment z listu motywacyjnego ściągniętego online lub od kolegi, a nawet z naszego starego dokumentu). Jak sami widzicie, tekst który ma różne odstępy między linijkami sprawia wrażenie chaotycznego i źle się go czyta.

2.Justowanie
Tekst może mieć cztery formy wyrównania (justowania) – do prawej, do lewej, wyśrodkowanie oraz wyjustowanie do obu marginesów. Najczęściej stosuje się justowanie do prawej (tak jak wszystkie teksty  na naszym blogu. W CV i Listach Motywacyjnych spotykamy się też z justowaniem do obu marginesów.

Jeśli decydujemy się na justowanie do obu marginesów, zwróćmy uwagę na to, by tekst by w ten sam sposób wyrównany w całości, a nie tylko we fragmencie – to również zaburza czytelność tekstu i sprawia, że czyta się go źle.

3.Podkreślenia
W edycji dokumentów aplikacyjnych bardzo często chcemy mocniej zaznaczyć jakiś element tekst – np. dlatego, że uważamy iż jest to ważna informacja. Jak to zrobić? Do wyboru mamy pogrubienie (boldowanie), podkreślenie, kursywę. Najlepiej wykorzystać pogrubienie i pamiętać, by nigdy nie stosować wyróżnień podwójnie (np. podkreślony i pogrubiony fragment jednocześnie).

4.Listowanie
Niekiedy – zwłaszcza w CV listujemy nasze doświadczenie wypisując poszczególne miejsca w których pracowaliśmy lub poszczególne zadania, które w pracy realizowaliśmy. Jeśli stosujemy do tego wypunktowanie, ważne, by było ono w całym dokumencie jednakowe. Czyli nie wypisujemy obowiązków raz od pauz a raz od kropek – w całym dokumencie stosujemy te same znaczniki.

5.Sieroty
Sierota to pozostawiona na końcu linii pojedyncza litera (np. spójnik „i” lub zaimek „w”). Zgodnie z zasadami edycji tekstów, pojedyncze litery nie mogą samotnie znajdować się na końcu linii – musimy przenieść je do następnej. Pamiętajmy o tym szczególnie w listach motywacyjnych.

6.Font (czcionka)
Niekiedy, by się wyróżnić na tle innych CV, które otrzymuje rekruter, kandydat stosuje nietypową czcionkę. Nie jest to błąd – nie trzeba zawsze pisać CV czcionką Times New Roman czy Arialem. (Mamy np. polską piękną czcionkę Apolonia). Ważne jednak, by czcionka była czytelna dla użytkownika i nie męczyła wzroku. Cały list motywacyjny napisany

może być maksymalnie trudny do odczytania.

7.Zastosowanie fontów

Jeśli decydujemy się na zmianę czcionki z podstawowej na inną, pamiętajmy o tym, by całość dokumentu była napisana jednym krojem pisma. Niezbyt estetycznie wygląda tekst, którego poszczególne akapity pisane są innymi – nawet czytelnymi czcionkami.

8.Marginesy
Chcąc zmieścić jak najwięcej informacji w naszym CV a jednocześnie nie przekraczać zalecanej wielkości dokumentu (2 strony) często próbujemy zmniejszyć marginesy tak, by mieć więcej miejsca na tekst. Do pewnego momentu można to robić, ale zawsze trzeba pamiętać o tzw. zasadzie kciuka – czyli zostawieniu takiego odstępu od brzegu dokumentu, by osoba trzymająca go nie zasłaniała sobie kciukiem tekstu (ani nie brudziła palca tuszem).

9.Kolumny
Jeśli wypisujemy nasze doświadczenie zawodowe w kolumnach, pamiętajmy, by wszystkie informacje znalazły się w odpowiednich miejscach. Przechodzenie części tekstu z jednej kolumny do drugiej zaciemnia  komunikat oraz może spowodować, że część tekstu nie zostanie zauważona przez czytelnika.

10.Łącznik
Łącznik to pozioma kreska umieszczona ponad podstawową linią tekstu. Stosuje się go na różne sposoby – w CV bardzo często dywiz łączy daty – np. piszemy, że pracowaliśmy w firmie X w okresie od czerwca 2011-maja 2012. Umieszczając daty w CV (lub np. nazwę miasta np. Biesko-Biała  łączymy je dywizem, a nie długą pauzą.

Stosowanie się o wszystkich 10 zasad oczywiście nie przesądzi o tym, czy dostaniemy zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, ale jeśli wysyłamy CV to warto od razu zrobić to dobrze, prawda?