Testy numeryczne na rekrutacji

testy numeryczne Testy numeryczne na rekrutacji Wśród wielu rodzajów testów, którymi mogą nas zaskoczyć pracodawcy podczas rekrutacji, zdarzyć może się, że będziemy musieli rozwiązać test numeryczny. Na czym polega taki test i czy można się do niego przygotować?


Testy numeryczne
, mają za zadanie sprawdzić kompetencje kandydata do pracy z liczbami. Badają zarówno umiejętność logicznego myślenia jak i sprawność w posługiwaniu się liczbami również w sytuacji presji czasowej lub stresu. Wykorzystywane są na stanowiskach związanych z koniecznością przetwarzania danych i liczenia – w finansach, księgowości i innych zawodach o podobnej strukturze zadań.

Testy numeryczne mają najczęściej ograniczoną ilość czasu na wykonanie zadań i kandydat rozwiązuje zadania pod presją czasu. Z reguły istnieje też opcja na korzystanie z kalkulatora.

Testy ułożone są w zestawy zadań – najczęściej są to zadania tekstowe. Bywa również i tak, że do rozwiązania zadania konieczna jest analiza wykresu czy danych z tabeli. Odpowiadający musi albo zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi, albo wpisać odpowiedź własnoręcznie.

Jak się przygotować do testów numerycznych? Przede wszystkim aby efektywnie i bezbłędnie rozwiązać zadania, trzeba umieć zapanować nad stresem. W prawidłowym rozwiązaniu zadań pomaga również dokładne i uważne czytanie treści zadania (oraz – jeśli są podane – odpowiedzi do wyboru).

Przykładowe zadanie testu numerycznego może wyglądać tak:

Wartość rynku pralek wynosi 700 mln zł. 6 największych firm skupia 60% rynku. Pozostała część rozdzielona jest równo między 7 mniejszych firm. Ile w przybliżeniu wynosi wartość rynku dla mniejszej firmy?

Dodaj komentarz