Testy numeryczne na rekrutacji

Wśród wielu rodzajów testów, którymi mogą nas zaskoczyć pracodawcy podczas rekrutacji, zdarzyć może się, że będziemy musieli rozwiązać test numeryczny. Na czym polega taki test i czy można się do niego przygotować?


Testy numeryczne
, mają za zadanie sprawdzić kompetencje kandydata do pracy z liczbami. Badają zarówno umiejętność logicznego myślenia jak i sprawność w posługiwaniu się liczbami również w sytuacji presji czasowej lub stresu. Wykorzystywane są na stanowiskach związanych z koniecznością przetwarzania danych i liczenia – w finansach, księgowości i innych zawodach o podobnej strukturze zadań.

Testy numeryczne mają najczęściej ograniczoną ilość czasu na wykonanie zadań i kandydat rozwiązuje zadania pod presją czasu. Z reguły istnieje też opcja na korzystanie z kalkulatora.

Testy ułożone są w zestawy zadań – najczęściej są to zadania tekstowe. Bywa również i tak, że do rozwiązania zadania konieczna jest analiza wykresu czy danych z tabeli. Odpowiadający musi albo zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi, albo wpisać odpowiedź własnoręcznie.

Jak się przygotować do testów numerycznych? Przede wszystkim aby efektywnie i bezbłędnie rozwiązać zadania, trzeba umieć zapanować nad stresem. W prawidłowym rozwiązaniu zadań pomaga również dokładne i uważne czytanie treści zadania (oraz – jeśli są podane – odpowiedzi do wyboru).

Przykładowe zadanie testu numerycznego może wyglądać tak:

Wartość rynku pralek wynosi 700 mln zł. 6 największych firm skupia 60% rynku. Pozostała część rozdzielona jest równo między 7 mniejszych firm. Ile w przybliżeniu wynosi wartość rynku dla mniejszej firmy?

Tagi: