Nagradzanie pracowników przez współpracowników

Premie, bonusy pozapłacowe, gadżety – pracownicy dostają od pracodawców. Bądź to od bezpośrednich przełożonych bądź to dzięki istniejącym regulaminom wewnętrznym. A gdyby tak nagrodę wręczał pracownikowi jego kolega z pracy?

Taką formę motywacji zastosowała firma amerykańska Coffee & Power. 15 wybranych przez zarząd pracowników otrzymało od przełożonych pakiet akcji pracowniczych – nie były one jednak przeznaczone dla nich. Każdy pracownik mógł wybrać innego współpracownika, któremu nagroda zostanie wręczona. W ten sposób doceniono nie typowe „twarde wskaźniki” efektywności czy wyników w pracy, ale takie rzeczy jak koleżeńskość czy chęć niesienia pomocy współpracownikom.

Pracownicy, którzy mogli obdarować nagrodą swoich kolegów relacjonowali, że dzięki temu świetnie się czuli – zatem korzyść ze strony pracodawcy była podwójna – cieszył się nie tylko nagrodzony pracownik, ale również ten, który mógł wybrać i nagrodzić kolegę.

Co sądzicie o takim sposobie motywacji? Czy chcielibyście móc docenić kolegę z pracy mogąc zdecydować kto dostanie premie czy inny dodatek od pracodawcy?