Badania okresowe – kto płaci i jak z wolnym?

Każdy pracownik podlega ochronie zdrowie zgodnie z zagrożeniami, jakie na jego stanowisku pracy występują. Oznacza to również,że co jakiś czas – określony przez lekarza – musi poddawać się badaniom okresowym, które stwierdzą, czy nadal jest zdolny do pracy.

Pierwszy termin badań okresowych wyznaczany jest przez lekarza podczas pierwszej wizyty lekarskiej stwierdzającej zdolność do pracy. Kolejne badania trzeba zatem wykonać zanim minie termin oznaczony przez lekarza.

Zakres badań okresowych wyznacza nasze stanowisko pracy oraz jej tryb. Jeśli np. pracujemy minimum 4 godziny przy komputerze, to konieczna będzie wizyta u okulisty. Przepisy określają jedynie minimalny zakres badań- jeśli lekarz uzna, że istnieje konieczność ich rozszerzenia, to może to nakazać- dodatkowe badania i konsultacje obciążają rachunek pracodawcy.

Czas badań okresowych

Badania okresowe wykonuje się w godzinach pracy – pracodawca nie może zatem zmusić pracownika do tego, by wykonał on badania w czasie wolnym. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik nie jest w stanie wykonać badań w godzinach pracy (gdyż np. pracuje w porze nocnej). Jednocześnie, pracownik powinien przeznaczyć na badania okresowe taki czas, jaki rzeczywiście one trwają – jeśli zatem wizytę u lekarza mamy rozpisaną na godzinę 10.00 i do 12.00 uda się załatwić badania, to pracownik (jeśli pracuje np. do 17.00) powinien do pracy wrócić. Jeśli aby wykonać badania okresowe pracownik musi jechać do innej miejscowości, przysługuje mu zwrot kosztów podróży – tak jak w przypadku delegacji.

Miejsce wykonywania badań okresowych

Najczęściej pracodawcy mają podpisane umowy z przychodniami medycyny pracy i za ich pomocą realizują badania okresowe pracowników. Taka przychodnia najczęściej znajduje się w pobliżu siedziby firmy. Jeśli takiej umowy nie ma, to pracownik może wykonać badania w dowolnej placówce medycyny pracy.