42% inżynierów niepewnych jutra

Czy  inżynierowie boja się utraty pracy? Czy ich niepokój jest większy czy mniejszy niż w innych branżach?

Bank Danych o Inżynierach zebrał na przełomie stycznia i lutego dane wśród swoich użytkowników pytając ich o to, czy obawiają się utraty pracy. Z sondażu wynika, że choć większość inżynierów czyje się w swojej pracy stabilnie, to 42% nie ma aż takiej pewności. 24,3% inżynierów uważa, że kondycja firmy znacznie się pogorszyła i stąd istnieje duża ryzyko utraty pracy. Dla 18,3% zagrożenie kryzysem, które dotyka ich branży, też może oznaczać redukcję.

Czy ponad połowa pracowników czujących się bezpiecznie to dużo? Z badania Monitor Rynku Pracy przeprowadzonego przez Randstad wynika, że ogólnie – wśród wszystkich pracowników – 10% mocno obawia się utraty pracy a 22% boi się umiarkowanie. 32% to w sumie niższa wartość niż w grupie inżynierów – zatem mimo tego, że uważa się że zawód inżyniera jest dość popłatny i bezpieczny jeśli chodzi o perspektywę zatrudnienia, to nie są to pracownicy, którzy czują się komfortowo i bezpiecznie.

Poczucie zagrożenia utratą pracy to jeden z największych stresorów które „przydarzają się” w naszym pracowniczym życiu. Jeśli stan ten jest permanentny, może objawiać się symptomami wypalenia zawodowego, prowadzić do nerwicy bądź depresji.

źródło:bdi.com.pl

Tagi: