Szef, mobbing i zdrowie fizyczne

O tym, że szef stosujący wobec pracowników lobbing wpływa negatywnie na ich samopoczucie psychiczne (delikatnie mówiąc) wiemy nie od dziś. Jeśli jednak jesteś szykanowany w pracy, odbije się to również na twoim zdrowiu fizycznym.
Izolowanie od współpracowników, upokarzanie, obrażanie pracowników to problem który dotyczy wcale nie tak małej ilości pracowników. Mobbing najczęściej stosują przełożeni, ale zdarza się również, że kierowany jest on ze strony współpracownika. Taka sytuacja nie tylko buduje w mobbingowanym pracowniku poczucie zagrożenia, stres i prowadzi do rozstroju nerwowego lub stanów depresyjnych, ale może również zaowocować poważnymi problemami zdrowotnymi – od problemów z sercem i otyłości po wylew, kliniczną depresję czy nawet stan presuicydalny (przedsamobójczy).

Praca pod szefem, który stosuje mobbing jest wysoce niebezpieczna dla naszego zdrowia.  Dlatego warto poważnie zastanowić się nad tym, czy na pewno chcemy się męczyć, a nasza wypłata warta jest ryzykowania zdrowiem.

Co zatem zrobić kiedy mamy w pracy taką sytuację? Najpierw spróbujmy konstruktywnie sobie z takim przełożonym poradzić (np. poprzez rozmowę z przełożonym), jeśli jednak to nie zadziała- pozostaje nam szukać nowej pracy. I to jak najszybciej.