Kim są różowe kołnierzyki?

Pojęcia niebieskich i białych kołnierzyków na dobre już zadomowiły się w naszym języku dotyczącym rynku pracy. Poza niebieskimi i białymi, mamy również różowe kołnierzyki – kim jest ta grupa pracowników?

Niebieskie kołnierzyki (blue collar worker) to pracownicy wykonujący prace fizyczne – związane najczęściej z budownictwem oraz produkcją. Białe kołnierzyki (white collar worker) to specjaliści zajmujące stanowiska pracowników umysłowych, wysoko wykwalifikowani i dobrze opłacani. A do jakiej grupy zaliczyć wszystkich słabiej opłacanych pracowników biurowych, których obowiązki służbowe, choć ważne, nie wymagają bardzo szerokiej, specjalistycznej wiedzy i nie niosą ze sobą dużej odpowiedzialności? Lub te osoby, które pracują fizycznie, ale ich praca nie wymaga bardzo dużej siły (choć nie rzadko sporej wytrzymałości – jak praca fryzjera lub kelnera)?To właśnie są różowe kołnierzyki. Dlaczego różowe? Bo na stanowiskach tych najczęściej znajdziemy kobiety.

Bardzo często praca na stanowiskach „różowych kołnierzyków” wymaga poza wytrzymałością fizyczną również specjalistycznych umiejętności i wykształcenia (trudno wyobrazić sobie dobrego fryzjera bez kursów, szkoleń i talentu), nadal jednak są to zawody, w których zarabia się znacznie mniej niż w „białych” lub „niebieskich” zawodach.