Niepełnosprawny ma pracować jak zdrowy

Od 1 stycznia osoby niepełnosprawne utraciły przywilej pracy przez 7 godzin dziennie. Jeśli nie zdobędą zaświadczenia od lekarza medycyny pracy, że praca w krótszym wymiarze czasu jest konieczna, pracować będą jak zdrowi – po 8 godzin.

Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dotyczące czasu pracy dotyczą pracowników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. To tej pory osoby te pracowały po7 godzin dziennie. Teraz, aby utrzymać ten status, muszą otrzymać stosowne oświadczenie od lekarza medycyny pracy. Aby po takie zaświadczenie się zgłosić, pracodawca musi wystawić skierowanie, a za dodatkowe badania zapłacić. Niepełnosprawni zgłaszają wnioski, pracodawcy niechętnie wydają skierowania, a jak informują media pierwsi niepełnosprawni którzy udali się na badania, lekarze nie zawsze odwołują się do specjalistów zajmujących się danym schorzeniem – kto na nowelizacji zyskał a kto stracił?

Założenie było proste – zrównać czas pracy osób niepełnosprawnych, tak by były one równie wartościowe na rynku pracy dla pracodawcy. W końcu pracodawca mając do wyboru osobę zdrową, która może pracować 8 godzin i niepełnosprawną, której wymiar czasu pracy jest skrócony często decydował się na osobę zdrową (zwłaszcza, kiedy pensje obu osób miały być takie same). Teraz nie będzie już takich dylematów. Przynajmniej w teorii – pracownik zawsze bowiem po skierowanie na badania może się zgłosić, pracodawca nie będzie więc nigdy miał pewności, czy pracownik jednak nie będzie pracował krócej. Z drugiej strony mamy osoby niepełnosprawne, które już pracują – przez to, że wydłuży się czas ich pracy, większość z nich nie dostanie dodatkowego wynagrodzenia , a przecież często przy zatrudnianiu takich osób, to że pracować miały po 7 godzin dziennie był dla pracodawcy argumentem do zaproponowania niższej stawki wynagrodzenia.

Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w najbliższych latach nie zapowiada się różowo -w 2013 roku obcięte ma zostać dofinansowanie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne – ilość wakatów dla osób niepełnosprawnych na pewno się zatem zmniejszy.