5 strategi radzenia sobie z mobbingiem w pracy

mobbing3 5 strategi radzenia sobie z mobbingiem w pracyNie każdy ma możliwość pracować w przyjaznej atmosferze życzliwości i zrozumienia. Niektórzy trafiają pod zwierzchnictwo managerów, którzy nie nadają się na to stanowisko. Mobbing ze strony przełożonego może doprowadzić do wypalenia zawodowego i często owocuje zmianą pracy ze strony pracownika. Jakie strategie radzenia sobie z mobbingiem ze strony przełożonego stosują pracownicy?I które z nich są skuteczne?

Psychologowie z Hajfy w ramach badań nad zachowaniem się osób, które były ofiarą mobbingu w pracy opracowali 5 najpopularniejszych modeli radzenia sobie z tą sytuacją przez pracowników. Jakie to strategie?

Bezpośrednia komunikacja – czyli jasne i czytelne (asertywne) powiedzenie przełożonemu, że nie ma prawa traktować w ten sposób pracownika. Dyskusja na temat tego, jak zachowuje się wobec podwładnego przełożony jest strategią najlepszą z punktu widzenia przeciwdziałania dalszemu mobbingowi, niestety przez pracowników jest najrzadziej wybierana.

Ingracjacja – próby wkupienia się w łaski przełożonego za pomocą drobnych przysług, upominków pochwał. Ma to na celu odwrócenie uwagi i zainteresowania przełożonego od pracownika, co zaowocuje tym,że przełożony polubi pracownika i nie będzie go szykanował.

Przeramowanie (reframing) -nadanie nowego znaczenia sytuacjom. W przypadku mobbingu w pracy polega najczęściej na tym, że pracownik tłumaczy sobie, że to tylko praca, że jego szef nie może go osobiście dotknąć i jego narzekania czy manipulacje nic nie znaczą, w kontekście całości życia pracownika.

Wsparcie od innych – szukanie wsparcia w członkach zespołu, opowiadanie innym pracownikom o tym, jak zachowuje się szef, by poprzez powiedzenie komuś o tej sytuacji poczuć się lepiej. Metoda ta, choć przynosi chwilową ulgę, nie owocuje żadną zmianą ze strony pracodawcy i sytuacja nadal trwa.

Unikanie kontaktu – strategia polegająca na staraniu się, by nie wchodzić przełożonemu w drogę, jak najmniej się z nim kontaktować i unikać go na każdym możliwym polu. Metoda wybierana przez pracowników najczęściej,niestety najmniej skuteczna, nie przynosząca ulgi i owocująca wzrostem frustracji pracownika. Jeśli sytuacja trwa dłużej,pracownik zaczyna też mieć niższe poczucie własnej wartości.

Dodaj komentarz

2 Responses to “5 strategi radzenia sobie z mobbingiem w pracy”

  1. Michał says:

    Wydaje mi się, że w pracy każdy powinien mieć określony zakres obowiązków i robić to co do niego należy. Mnie najbardziej Bezpośrednia komunikacja. Jeżeli nie będziemy siebie szanowali to nikt nas poważnie nie będzie traktował.

    Jeżeli nie ta praca to inna – i patrząc że najniższą pensję można spokojnie wyciągnąć z internetu należy mocno stać na nogach i znać swoją wartość.

  2. cx says:

    Wykrywacz kłamstw i od razu do pierdla z takimi egoistycznymi gamoniami. Mam takiego przełożonego i rzygać się już chce bo srac już nie ma czym…