Nowe, niższe zasiłki dla bezrobotnych?

Polska Konfederacja Pracodawców Polskich Lewiatan postuluje zmiany w zakresie przyznawania zasiłków dla bezrobotnych. Zasiłek przysługiwałby krócej a do tego był niższy – dzięki temu bezrobotni mieliby być bardziej zmotywowani do tego, by szukać zatrudnienia. Poza tym, wprowadziłoby to też dodatkowe oszczędności.

Według postulatów PKPP Lewiatan, maksymalny okres przez który bezrobotny mógłby otrzymywać zasiłek wynosiłby 6 miesięcy, a nie jak obecnie 12 miesięcy (średnio czas szukania pracy przez bezrobotnego, to teraz 10,2 miesięcy – bezrobotni którzy mieszkają na obszarze, w którym stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, pobierają go obecnie też przez 6 a nie 12 miesięcy).

Krótszy okres pobierania zasiłku miałby zmotywować bezrobotnych do bardziej aktywnego szukania pracy. Poza tym, wprowadziłby oszczędności na tych bezrobotnych którzy pracując na czarno rejestrują się tylko po to, by mieć ubezpieczenie społeczne.

PKPP Lewiatan chce wprowadzić również zmiany w wysokości zasiłku. W pierwszych 3 miesiącach pobierania zasiłku jego wysokość byłaby równa 25% płacy minimalnej plus 15% wynagrodzenia indywidualnego (średniej z zarobków bezrobotnego w okresie pracy). W kolejnych 3 miesiącach wynosiłaby odpowiednio 15% minimalnej krajowej plus 15% wynagrodzenia indywidualnego. Najwięcej na takim układzie straciłyby osoby, które zarabiały najniższą krajową. Otrzymywałyby one przez pierwszy okres wypłacania zasiłku 40% płacy minimalnej, a przez kolejne 3 miesiące 30%. Tak niski zasiłek, również – zdaniem PKPP, byłby motywujący. Czy na pewno?