Ciekawość to pierwszy stopień do… bycia dobrym studentem

Co sprawia, że jeden student radzi sobie lepiej niż inny, nawet jeśli obaj dysponują podobnym potencjałem intelektualnym? Ciężka praca nad zdobywaniem wiedzy? To na pewno też, ale równie ważna jest zwykła ciekawość świata.

Sophie von Stumm z Uniwersytetu w Edynburgu, wraz ze swoim zespołem badawczym dokonała metaanalizy wielu badań nad czynnikami sprzyjającymi sukcesom w edukacji a dodatkowo przeprowadziła badania na 200 studentach i odkryła, że ciekawość, która pcha nas do eksploracji nowych,nieznanych nam obszarów po pierwsze jest u różnych ludzi różna, a po drugie, sprawia, że lepiej radzimy sobie w szkole i na studiach. Innymi słowy, może być wyznacznikiem tego, jak będziemy sobie na studiach radzić.

To, na ile dobrze student będzie opanowywał materiał oraz poszerzał swoją wiedzę będzie zatem zależało od trzech czynników – inteligencji (w tym zdolności szybkiego uczenia się) , konsekwencji (rozumianej jako systematyczność w nauce) oraz właśnie ciekawości, która sprawia, że chce nam się ta wiedzę zdobywać i poszerzać.

Poziom ciekawości u jednostki będzie też pożądaną cechą u pracownika – zwłaszcza tego, który stale musi na bieżąco swoją wiedzę aktualizować. Takiej osobie będzie się bowiem bardziej chcieć i w efekcie, będzie szybciej i chętniej rozwijać swoje zawodowe kompetencje. Jak będziecie na rozmowie kwalifikacyjnej nie zapomnijcie zatem dodać, że jesteście ciekawi świata!

źródło: psychologicalscience.org