Kobiety na kierowniczych stanowiskach postrzegane jako mniej kompetentne

Kobiety, które zajmują kierownicze stanowiska nie są oceniane tak samo jak mężczyźni. Postrzega się je jako mniej kompetentne i gorzej wykwalifikowane. Te dwa stereotypy najmocniej dotykają kobiety i najsilniej wpływają na to, że ich szanse na rozwój kariery są słabsze.

Badania przeprowadzono zarówno w USA jak i krajach europejskich i niestety wszędzie widać istnienie stereotypów płciowych i ich przekładanie się na kwestie rozwoju kariery. W przypadku kobiet problem polega na tym, że ich kompetencje przywódcze postrzegane są jako słabsze, gdyż kobiety per se postrzegane są jako bardziej delikatne. Jeśli jednak kobieta będzie starać się wprowadzać bardziej męskie zachowania do swojego stylu zarządzania, jej przełożeni i podwładni będą oceniać ją jako bardziej agresywną niż oceniono by w ten sposób mężczyznę z takim samym stylem zarządzania.

Pocieszające jest jedynie to, że coraz częściej odchodzi się w zarządzaniu od prowadzenia firmy twardą ręką, co w efekcie może doprowadzić do tego, że kobiety zaczną być bardziej doceniane – kiedy jednak się tego doczekamy?