Co sprawia, że niektórzy młodzi ludzie radzą sobie na rynku pracy lepiej?

Bezrobocie wśród młodych osób – i to nie tylko absolwentów, ale również osób po gimnazjum czy maturze – jest spore. Część z tych osób jednak znajduje prace. Dlaczego? Mają większe szczęście? Kontakty? Urodzili się w mieście z większymi perspektywami? Co sprawia, że niektórzy młodzi ludzie radzą sobie lepiej?

W poszukiwaniu tego, co decyduje obecnie o sukcesie zawodowym młodych osób, naukowcy z Minnesoty odkryli 3 psychologiczne czynniki, które pomagają młodym osobom w rozpoczęciu i utrzymaniu kariery zawodowej. Mają one decydować o tym, że z dwóch kolegów ze studiów jeden będzie na wiecznym bezrobociu a drugi świetnie odnajdzie się na trudnym rynku pracy. Jakie to czynniki?

Naukowcy przebadali setki historii młodych pracowników z całego świata – i tych, którzy osiągnęli sukces jak i tych, którzy nie są w stanie rozwinąć swojej kariery. Zauważyli, że choć takie elementy życia jak to gdzie się urodziliśmy (większe bądź mniejsze miasto) czy zamożność rodziny są ważne, to te trzy czynniki są decydujące. Osoby o wysokich aspiracjach, jasnych celach i wizji tego do czego dążą, które starają się być maksymalnie aktywne na rynku pracy mają znacznie większe szanse na rozwinięcie kariery. Potrafią podejmować dobre dla ich rozwoju (choć niekiedy trudne) decyzje, które stopniowo popychają ich rozwój zawodowy do przodu. Osoby, które mają niejasne cele zawodowe z reguły mniej zarabiają i dochodzą do niższych stanowisk pracy (o ile ją mają). Co ciekawe, wszystkie trzy czynniki są od siebie niezależne – oczywiście najlepiej jeśli wszystkie występują, ale nawet przy niskiej aktywności na rynku pracy, ale jasnych celach i tak osoba taka ma większe szanse na dobrą pracę niż ta, która nie ma aspiracji, nie wie czego chce i jest mało aktywna.

Jeśli zatem jesteś młody i właśnie szukasz pracy, zastanów się, na jakim poziomie rozwinąłeś wszystkie omawiane przez naukowców umiejętności.