Problemy inżynierów reemigrantów

Ofert pracy sporo, ale propozycji zatrudnienia już niekoniecznie – tak wygląda w wielu przypadkach proces szukania pracy przez powracającego z emigracji inżyniera. Jakie trudności powodują, że nie jest po powrocie do kraju wcale tak łatwo o pracę?

Bank Danych o Inżynierach postanowił sprawdzić, jakie największe trudności stają na drodze inżynierów powracających z emigracji. Jakie wnioski z ankiety?

Otóż największa trudnością są zbyt wysokie oczekiwania finansowe – wskazuje je 60,7% inżynierów, którzy wzięli udział w badaniu. Nic dziwnego – stawki na zachodnim rynku wyższe a i siła nabywcza pieniądza zupełnie inna. Po kilku latach na emigracji przyzwyczajeni do tego, że za ich pensję kupić i zabawić się można znacznie więcej niż za nasze wypłaty inżynierowe podają oczekiwania zarobkowe niewspółmierne do tego, co zapłacić chcą przedsiębiorcy.

Kolejną trudnością jest brak adekwatnego doświadczenia (14,8%), która pojawia się głównie tedy, kiedy inżynier na emigracji nie pracował bezpośrednio w zawodzie lub ma doświadczenia z zupełnie innych branż, które w Polsce nie są zbyt popularne. Brak znajomości specyfiki branży to problem dla porównywalnej ilości (14,4%) inżynierów. Na końcu pozostaje kwestia braku polskich certyfikatów – jako trudność w uzyskaniu zatrudnienia po powrocie z kraju widzi ja co dziesiąty inżynier.

A z jakimi trudnościami wy się spotkaliście (o ile mamy tu reemigrantów i to niekoniecznie z branży inżynieryjnej).