Liczy się jakość a nie ilość wysyłanych CV

Jaka jest zależność między ilością wysyłanych CV a ilością zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne? Wbrew wyobrażeniom większości pracowników, większa ilość wysłanych CV wcale nie przekłada się na większą ilość rozmów – wprost przeciwnie.

Firma rekrutacyjna Hays przeprowadziła ostatnio badanie wśród specjalistów i managerów, pytając ich o preferowane metody szukania pracy oraz skuteczność wysyłanych przez nich CV. Wśród uczestników ankiety znalazły się osoby na stanowiskach specjalisty, managera, dyrektora i asystenta – przy takim poziomie zaawansowania zawodowego, średnio trzeba wysłać 50 CV by znaleźć pracę.

Średnia ilość nie mówi nam jednak nic o skuteczności wysyłanych CV. Hays pogłębił więc ankietę. Okazało się, że najbardziej skuteczne CV miały osoby, które wysłały ich najmniej (skuteczność CV liczona była jako stosunek wysłanych CV do ilości zaproszeń na rozmowę kwalifikacyjną). Przy wysyłce poniżej 10 CV otrzymywały częściej zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną niż osoby, które wysłały 10-50 CV.

A ilu rozmów można się spodziewać po wysłaniu do 50 CV? Największa ilość specjalistów dostała zaproszenie na dwie rozmowy (18,7%), ale byli też szczęściarze (16,5%) którzy odwiedzili aż 5 firm.

Badania Hays po raz kolejny udowodniły, że wysyłanie CV w nadmiernych ilościach nie pomaga. Efektywność CV spadała bowiem w miarę jak rosła liczba wysyłanych CV. Rekordziści wysyłali nawet po 1000 CV, ale oni szukali pracy przez średnio 9-12 miesięcy, podczas gdy osoby wysyłające do 50 CV szukają pracy 3 miesiące. Może jednak warto poświęcić czas na bardziej precyzyjne dopasowanie CV do oferty i selekcję ofert w bardziej świadomy sposób?