Zostałeś zwolniony? Pamiętaj o wolnym na szukanie pracy!

Otrzymałeś wypowiedzenie umowy o pracę? Pamiętaj o dodatkowym, płatnym urlopie na szukanie pracy. Nie musisz nawet pracy tak naprawdę szukać – wolne i tak ci przysługuje.

Każda osoba, która została z pracy zwolniona przez pracodawcę (czyli otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę), a jej okres wypowiedzenia wynosi przynajmniej dwa tygodnie ma prawo do dodatkowych dwóch płatnych dni na szukanie pracy. W przypadku, kiedy okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące, pracownik ma prawo do dodatkowych trzech dni wolnego – mówi o tym art. 37§1 K.P. Takie świadczenia należą się również osobie, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie zmieniające umowę ale pracownik nie akceptuje zmian. Jest jednak jeden haczyk. Dni te, nie należą się nam automatycznie – trzeba wystąpić z pismem do pracodawcy o ich udzielenie.

Pracodawca po otrzymaniu wniosku od pracownika na udzielenie przysługujących mu dni wolnych na szukanie pracy nie może odmówić uznania tego świadczenia, ale nie musi zgadzać się na wskazany przez pracownika termin urlopu, a pracownik nie może samowolnie uznać, że do pracy nie przyjdzie, mimo braku zgody pracodawcy. Rodzi to trudności z tego względu, że pracodawca nie jest zobowiązany do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystane dni urlopu na szukanie pracy. Jeśli więc nie otrzymamy zgody na realizację urlopu w danym terminie i go nie wykorzystamy, to pracodawca ekwiwalentu nam wypłacać nie musi. Problemy wynikają z tego, że Kodeks Pracy nie precyzuje kto decyduje o tym czy w danym dniu pracownik może skorzystać z urlopu na szukanie pracy, ale Departament Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w piśmie z dnia 11 marca 2010 r., stwierdził, że zwolnienie na poszukiwanie pracy jest udzielane na wniosek pracownika i to on określa dzień, w którym wnosi o zwolnienie od pracy w celu poszukiwania pracy. Teoretycznie więc, choć większość podkreśla to, że pracodawca może nie zgodzić się na wskazane przez pracownika dni, wynikałoby z orzecznictwa Departamentu, że jednak pracodawca wyjścia nie ma. W praktyce, najlepiej spróbować się dogadać.

O tym, że za wolne na czas szukania pracy nie przysługuje ekwiwalent warto pamiętać szczególnie wtedy, kiedy mamy sporą ilość zaległego urlopu, który planujemy wykorzystać w czasie wypowiedzenia. Jeśli przykładowo mamy jeszcze 10 dni urlopu i dwutygodniowy okres wypowiedzenia, to jeśli najpierw wypiszemy wniosek o urlop wypoczynkowy za ten okres, to później „nie zmieścimy” już urlopu na czas szukania pracy.

Komu nie przysługuje dodatkowe wolne?

Do dodatkowych dni wolnych prawa nie ma :