Proces rekrutacji – etapy

Każde zatrudnienie nowego pracownika do firmy, wymaga przeprowadzenia rekrutacji, która jest złożonym, nierzadko wieloetapowym procesem – stąd fachową nazwą używaną przez profesjonalistów jest określanie rekrutacji jako „proces rekrutacji” – co podkreśla rozłożenie zadania pozyskania nowego pracownika w czasie.

Cel procesu rekrutacji
to wyłonienie spośród dostępnych kandydatów na określone stanowisko, osoby, która możliwie najdokładniej spełni oczekiwania firmy wobec pracownika pod kątem zarówno umiejętności, kompetencji miękkich, nastawienia do firmy jak i oczekiwań finansowych.

Proces rekrutacji pracowników
, w zależności od tego jakie jest źródło pozyskania kandydatów na dane stanowisko może być rekrutacją wewnętrzną lub zewnętrzną. Może mieć też formę mieszaną.

Proces rekrutacji w różnych firmach może wyglądać odmiennie, zawsze jednak da się w nim wyróżnić pewne podstawowe etapy rekrutacji pracowników:

Proces rekrutacyjny kończy się dopiero z chwilą podpisania przez kandydata umowy o pracę