Prawo, które zakaże dyskryminacji bezrobotnych?

aktywne szukanie pracy Prawo, które zakaże dyskryminacji bezrobotnych?W stanie New Jersey być może zostanie uchwalone precedensowe prawo zabraniające firmom zapraszania do rekrutacji osób już zatrudnionych. A wszystko dlatego, że nikt nie chce bezrobotnych.

W całych Stanach Zjednoczonych obecnie bez pracy jest 13 mln osób. Prace znaleźć nie jest łatwo, zwłaszcza, że niektórzy pracodawcy nie chcą zatrudniać bezrobotnych – wolą osoby, które już mają pracę. W ogłoszeniach rekrutacyjnych w New Jersey coraz częściej pojawiają się adnotacje o tym, że rozpatrywane będą jedynie aplikacje od osób już zatrudnionych. Bezrobotnym dziękuje się na wstępie. W efekcie pracę znaleźć bezrobotnemu jest jeszcze ciężej – nie dość, że ofert mało, to jeszcze wiele z nich zamkniętych jest dla osób które jej najbardziej potrzebują.

Skąd takie podejście? Głównie z przyczyn ekonomicznych – np. osobie która już ma zatrudnienie nie trzeba zapewniać ubezpieczenia (ubezpieczenie zdrowotne w USA nie jest obowiązkowe, ale większość pracodawców się do ubezpieczenia pracownika dokłada lub je wykupuje). W wygodniejszy dla pracodawcy sposób można też zawierać z pracownikiem umowę.

W zawiązku z tym, że rozpoczęła się dyskryminacja osób bezrobotnych na rynku pracy, władze stanu rozważają wprowadzenie prawa zakazującego takiej formy dyskryminacji, na równi z zakazem dyskryminacji rasowej czy religijnej. Pracodawca nie tylko nie będzie mógł umieścić w ogłoszeniu informacji o poszukiwaniu osoby zatrudnionej, ale nie będzie też mógł uzależniać od tego swojej decyzji rekrutacyjnej.

W Polsce- jak na razie – można mieć tyle umów o pracę ile się chce a z zaleceniami pracodawców by kandydaci mieli już pracę, raczej się nie spotykamy.

źródło:npr.org

Dodaj komentarz

3 Responses to “Prawo, które zakaże dyskryminacji bezrobotnych?”

  1. L says:

    Nie zakaz zatrudniania już zatrudnionych, a zakaz dyskryminacji ze względu na stan zatrudnienia. To jednak zdecydowana różnica.

  2. Marcin Grabda says:

    szukam prracy dorywczej na sobote i na niedziele

  3. justi says:

    @L ale w mieście w którym nie ma ofert pracy pierwszeństwo powinny mieć osoby bezrobotne bo takie osoby często nie mają nawet na jedzenie