Podziękowania w pracy – czy je stosujemy?

Jak często dziękujesz swoim kolegom z pracy za pomoc? Zdecydowanie robimy to za rzadko. Za rzadko też dziękują nam przełożeni.

Jak wynika z badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii, co piąty pracownik nigdy nie usłyszał podziękowań za swoją pracę. Co trzeci słyszy podziękowania 2-3 razy rocznie. Z amerykańskich badań wynika, że 16% praktycznie nigdy nie słyszy słowa „dziękuję” w pracy, a 48% słyszy podziękowania sporadycznie.

Tymczasem zwykłe „dziękuję” sprawia, że podnosi nam się nastrój, zyskujemy poczucie sensu tego co zrobiliśmy i jesteśmy bardziej skłonni do tego, by osobie która nam podziękowała pomóc w przyszłości – czy zatem nie opłaca się pamiętać o tym, by podziękować?

Z przytaczanych już badań Personal Survey 2002 wynika, że dla 8 na 10 pracowników podziękowania za pracę są ważnym elementem motywującym. Jeśli pracodawca dziękuje pracownikom, to są też oni bardziej lojalni.

A czy Wam wasz szef dziękuje? I czy wy sami dziękujecie kolegom z pracy?