Program pomocy zawodowej dla osób transgenderowych

W USA rusza program pomocy zawodowej dla osób trans. W ramach seminariów „Back to Work” planowane jest przygotowanie osób transgenderowych do wejścia na rynek pracy i radzenia sobie z ogromną dyskryminacją, której doświadczają.

W Polsce osoby transgenderowe (czyli te, których płeć biologiczna nie odpowiada w pełni płci psychicznej) nie mają łatwego życia – z reguły nie afiszują się na polu zawodowym swoją odmiennością od kulturowo przyjętych norm. Często, co z reguły wynika z niewiedzy społecznej, są nierozumiane – identyfikuje się je np. z osobami homoseksualnymi, przy czym transgenderyzm nie określa jednoznacznie tożsamości seksualnej (czyli. np. osoba trans płci męskiej, może czuć się związana z obiema płciami, ale orientację płciową mieć zgodną z płcią biologiczną). Za niewiedzą idzie lęk i dyskryminacja – w efekcie więc osoby te ukrywają się pod narzucaną im biologicznie płcią, lub są wykluczane z rynku pracy.

Z badan przeprowadzonych w USA wynika, że dyskryminacji w pracy doświadczyła większość osób trans. 26% zostało zwolnionych z pracy nie ze względu na kiepskie wyniki w pracy, ale ze względu na bycie osobą, której płeć biologiczna nie pokrywa się z płcią psychologiczną. Ile takich osób zostało zwolnionych w Polsce? Niestety dokładnych danych brak, ale można się spodziewać, że nie jest u nas lepiej niż w bardziej tolerancyjnych Stanach.

W ramach programu „Back to Work”, prowadzonych w Bostonie osoby trans będą uczyć się przygotowywać CV, trenować zachowanie na rozmowie kwalifikacyjnej, a pierwszych 30 osób otrzyma własnego coacha kariery. Inicjatywa ciekawa i na pewno potrzebna – pozostaje jednak pytanie, czy przyniesie efekt, skoro najczęściej to pracodawca i środowisko odrzucają osoby trans – zatem ich przygotowanie do zawodu niekoniecznie wiele może tu pomóc.

fot: Isis King – transgenderowa modelka znana z amerykańskiej edycji Top Model

źródło:bostonherald.com