BPO a SSC – czyli czym różnić się może praca w centrum księgowości

Polska jest krajem, który ze względu na warunki społeczno – gospodarczo – ekonomiczne stał się atrakcyjnym miejscem do tworzenia outsourcingowych centrów obsługi. W sektorze tym, znajduje pracę coraz więcej utalentowanych ludzi. Pracę można otrzymać w dwóch sektorach – SCC i BPO – co oznaczają te skróty?

BPO (Business Process Offshoring) to inaczej mówiąc sektor usług dla biznesu. Polega on na tym, że w krajach które dysponują wykwalifikowaną kadrą pracowniczą, odpowiednim prawem, dobrą infrastrukturą oraz – co najważniejsze – niskimi kosztami produkcji, tworzy się oddziały, zajmujące się wybranymi obszarami usług dla klientów zewnętrznych. Mówiąc wprost, takie obszary działalności firmy jak księgowość, finanse, obsługa klienta, IT czy HR, zostają przeniesione poza firmę macierzystą i zlecane do wykonania innej firmie na zasadzie offshoringu. Pracując w sektorze BPO będziemy więc wykonywać prace dla klientów naszej macierzystej firmy.

SCC (Centra Usług Wspólnych) działają na zasadzie przeniesienia pewnych obszarów działalności firmy (najczęściej nie podstawowych dla firmy), poza granice macierzystego kraju z którego pochodzi firma. W ramach SCC tworzy się również najczęściej oddziały IT, finansów, księgowości i obsługi klienta. Pracując w sektorze SCC pracuje się dla zatrudniającej firmy, wykonując zadania z określonego departamentu – pozostałe departamenty firmy, mogą być umieszczone w innym kraju.

Podstawą biznesową tworzenia modeli SCC i BPO jest chęć redukcji kosztów i znalezienia tańszych rozwiązań wykonywania określonych, niezbędnych dla firmy działań. Dla pracownika firmy z sektora SCC lub BPO ważne jest to, że firma typu BPO zależna jest od zleceń, jakie pozyskuje od innych podmiotów gospodarczych, działalność SCC zaś, od własnej kondycji firmy, która zdecydowała się własny departament przenieść poza granicę kraju.

fot.:Gabriella Fabbri/SXC