Urlop wychowawczy w CV – jak o nim pisać?

W jaki sposób traktować w CV urlop wychowawczy? Czy wliczać go do stażu pracy czy też zaznaczać w CV że miał miejsce wraz a okresem jego trwania?

Pracownica pozostająca na urlopie wychowawczym nadal jest formalnie zatrudniona w swoim macierzystym miejscu pracy – dlatego też w CV wpisujemy całość naszego okresu zatrudnienia wraz z urlopem wychowawczym. Nie ma zaś potrzeby zaznaczania tego, że byłyśmy na urlopie i jak długo on trwał.

Aplikując na dane stanowisko, warto jednak rozważyć okres naszego realnego zatrudnienia i wykonywania obowiązków służbowych w kontekście wymagać stanowiska. Może się bowiem okazać, że na dwa lata wymaganego, formalnego doświadczenia zawodowego, rok czasu, kandydat spędził na urlopie wychowawczym, czyli de facto nie pracował. Co w takiej sytuacji?

Czas spędzony na urlopie wychowawczym może wypłynąć podczas rozmowy kwalifikacyjnej  – jeśli potencjalny szef o to zapyta, podajemy długość czasu spędzonego na urlopie, wraz z informacją, czy w tym czasie kompletnie nie mieliśmy kontaktu z firmą czy też częściowo choć pracowałyśmy. (Jeśli szef zdecyduje się nas zatrudnić, to przy przedstawianiu świadectwa pracy, urlop wychowawczy i tak się pojawi). Jeśli temat taki nie pojawi się zaś podczas rozmowy, to pozostaje nam rozważyć we własnym sumieniu oraz w kontekście naszych przyszłych obowiązków to, czy nasze realne doświadczenie wystarczy do tego, by rzetelnie i efektywnie realizować zadania powierzane nam przez przełożonego. Zbyt krótkie doświadczenie może zaowocować bowiem tym, że nie poradzimy sobie w nowym miejscu pracy i pracę ta i tak stracimy.