Jak zachęcić szefa, by wysłał nas na szkolenie

Dla części pracowników, ważny jest rozwój zawodowy rozumiany jako możliwość uczestnictwa w szkoleniach zewnętrznych. Niektóre firmy – zwłaszcza duże – dają pracownikowi określony budżet roczny, który może wydać na szkolenia. Inne, wysyłają pracownika „całym działem”. Co jednak, jeśli nie masz w pracy działu HR, który co jakiś czas organizuje zbiorowe szkolenia? Czy to oznacza, że nigdy się nie dokształcisz? Jeśli tylko Twój szef jest otwarty na rozwój, na szkolenie pojedziesz, ale musisz umiejętnie o szkolenie poprosić.

Dla pracodawcy, który wysyła pracownika na szkolenie, cele są następujące:

Pracodawca, który za szkolenie nierzadko płaci grube pieniądze, nie będzie skłonny wydawać ich wtedy gdy pracownik chce jechać na szkolenie, bo:

Zgłaszając pracodawcy potrzebę szkoleniową, trzeba więc przedstawić ją tak, aby cele dla których pracodawca szkoli pracownika, były osiągnięte i aby nie pojawiła się u pracodawcy ani przez chwilę myśl, że szkolenie to po prostu Twoja fanaberia i chęć „wolnego” z pracy.

Zanim pójdziesz do szefa z ofertą szkoleniową zastanów się więc:

Mając opracowane te wszystkie punkty, możesz przystąpić do przedstawiania swojej propozycji szkolenia idealnego dla Ciebie.