Przestępstwa korporacyjne – kto je popełnia?

przestepstwa gospodarcze1 Przestępstwa korporacyjne – kto je popełnia?

Łapówki, kradzież służbowego mienia, sprzedaż tajemnic firmy – to niektóre z możliwości popełnienia przestępstw w miejscu pracy. Przestępstwa korporacyjne, choć rzadko się o nich mówi, są dość częste – zwłaszcza w dużych organizacjach, gdzie kuleje system kontroli pracowników, co w efekcie stwarza pracownikom okazje do nadużyć. Powszechnie uważa się, że pracownicy starsi stażem i na wyższych stanowiskach są bardziej lojalni niż młodzi i niedoświadczeni – czy to prawda? Kto najczęściej kradnie i dokonuje nadużyć w firmach?

Jak podaje firma Midot (oferująca narzędzia do oceny rzetelności i etyki zawodowej pracowników), nie jest prawdą twierdzenie, że przestępstwa w firmie są domeną osób młodych. Zaledwie 17% pracowników młodszych stażem to sprawcy przestępstw. Prawie połowa nadużyć, popełniana jest przez osoby mające powyżej 40 lat.

Długość stażu pracy w jednej organizacji, również nie gwarantuje uczciwości. Co czwarte przestępstwo popełniane jest przez managerów, którzy w firmie obecni byli przez dekadę. (W przypadku 75% przestępstw, pracownicy pracowali w firmie dłużej niż 3 lata – a więc zaledwie co czwarte popełniane jest przez „świeżynkę”.

Podejrzewa się, że taki trend wynika z tego, że pracownik który jest bardzo dobrze obeznany z mechanizmami działania korporacji, zna jej słabe i mocne punkty i wie, w jaki sposób dopuścić się nadużycia tak, aby zminimalizować ryzyko wykrycia. Pracownik młody stażem, nie ma jeszcze takiej jasności, rzadziej więc będzie ryzykował.

KPGM przeprowadziło analizę tego, czy i w jaki sposób kultura organizacji przyczynia się do zwiększania ryzyka oszustw dokonywanych przez pracowników. Okazało się, że i owszem – cynizm oraz niskie morale mogą spowodować wzrost nieuczciwych zachowań (tak uważa przynajmniej 75% pracowników). To co sprzyja nieetycznemu zachowaniu to również podwójna moralność managerów – 40% badanych potwierdza, że są managerowie, którzy akceptują nieetyczne zachowania biznesowe dopóty, dopóki sprzyjają one interesom firmy. Pracownik zaś, zmuszony do nieetycznych zachowań w pracy, będzie w stanie z większą łatwością wytłumaczyć i zracjonalizować sobie własne nieetyczne zachowanie wobec firmy w której pracuje. Dla co czwartego pracownika, usprawiedliwieniem nieuczciwości mogą być nierealistyczne cele stawiane przez kierownictwo. Jak więc widać, przynajmniej częściowo winę za nieuczciwość pracowników, ponoszą same firmy.

Dodaj komentarz

One Response to “Przestępstwa korporacyjne – kto je popełnia?”

  1. młody says:

    Przestepstwa korporacyjne powstają tylko i wyłącznie z jednego powodu.
    WYNAGRODZENIE NIEADEKWATNIE NISKIE DO WYKONYWANEJ PRACY.