Wolontariat pracowniczy – co to takiego?

wolontariat pracownikow Wolontariat pracowniczy – co to takiego? Wolontariat pracowniczy, to jedno z narzędzi wykorzystywanych przez firmy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Chodzi o to, aby zachęcić pracowników firmy do tego, by część swojego czasu poświęcili na pomoc potrzebującym. Firmy, które prowadzą akcje wolontariatów pracowniczych, płacą pracownikowi tak jak za normalny dzień pracy, a pracownik, zamiast do biura, jedzie – na przykład – budować dom dla biednych rodzin.

Form wolontariatu pracowniczego jest wiele (ostatnio w USA coraz bardziej popularna jest turystyka wolontariacka, podczas której pracownicy wyjeżdżają np. do Afryki pomagać w kopaniu studni) – zarówno pod względem tego, co pracownicy firmy robią, jak i systemu w jakim wykonują swoją wolontariacką pracę. Niektóre firmy wyznaczają określony dzień w roku na realizację wolontariatu, inne mają indywidualne umowy z pracownikami, w ramach których pracownik określoną ilość godzin w miesiącu czy roku, przeznacza na pracę wolontariacką. Oczywiście, zawsze jest to propozycja dla pracownika, nigdy przymus, ale większość pracowników, mając taką możliwość, korzysta z takiej opcji.

Co firmie daje wolontariat pracowniczy? Przede wszystkim jest to działanie z obszaru kształtowania pozytywnego wizerunku firmy. To, że firma pomaga potrzebującym sprawia, że klienci i kontrahenci firmy, patrzą na nią bardziej przyjaźnie. Wolontariat pracowniczy to również świetne narzędzie dla samych pracowników. Z przeprowadzonych w 2008 roku badań na temat wolontariatu pracowniczego w Polsce wynika, że pracownicy widzą wiele korzyści z tego, że mogą w takim programie uczestniczyć. Główne wskazania wolontariuszy to:

 • poczucie satysfakcji z faktu niesienia pomocy innym
 • możliwość samorealizacji
 • zdobywanie nowych umiejętności (zdolność współpracy, motywowania, skuteczność, twórcze podejście do problemów)
 • zwiększenie samoświadomości
 • możliwość obserwacji kolegów z pracy w innych sytuacjach niż zawodowe (i poprawa komunikacji w związku z tym)
 • możliwość rozwijania własnych zainteresowań

Jak wynika z badań przeprowadzonych kilka lat temu w USA przez Deloitte, akcje z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu przekładają się również na wzrost pozycji firmy w oczach jej obecnych i potencjalnych pracowników. Mając do wyboru pracę w dwóch firmach (przy tych samych obowiązkach, pensji i dodatkach), aż 72% osób wybrałoby tą firmę, która prowadzi działania związane z wolontariatem pracowniczym. W Polskim badaniu okazało się, że tylko 8% pracowników uważa, że fakt istnienia programów wolontariackich w firmach nie wpływa na wizerunek firmy.

A czy w Waszej firmie organizowane są wolontariaty pracownicze? Jeśli tak, to na jakich zasadach?

Dodaj komentarz

2 Responses to “Wolontariat pracowniczy – co to takiego?”

 1. niedobry_piesek says:

  Ależ w Polsce taki wolontariat to codzienność. Przykład: pracownik idzie na osiem godzin do pracy, po owych ośmiu godzinach na kolejne osiem stawiać dom biednemu szefowi firmy, w której jest zatrudniony. Dzięki temu czuje się radośnie usatysfakcjonowany, albowiem spełnił oto podniosły obowiązek pomocy innym, nabył nowe doświadczenia, podniósł samoświadomość, pobył z kolegami… rzecz jasna zapłacono mu jak za ośmiogodzinny dzień pracy. Też mi nowość.

 2. ProgWeb says:

  Hehehe, celny komentarz 😀