Zwalanie winy na innych jest zaraźliwe

zwalanie winy Zwalanie winy na innych jest zaraźliweChoć jesteśmy dorośli, w pracy często zachowujemy się niczym dzieci w przedszkolu, zwalając na innych winę za nasze błędy. Kiedy szef przychodzi zwrócić nam uwagę na to, że raport który mieliśmy zrobić nie jest jeszcze gotowy, wyciągamy palec w kierunku drukarki i skarżymy się na to, że się zacięła, lub mówimy, że to przez koleżankę, która nie dostarczyła danych. Próba uratowania własnego wizerunku poprzez poszukiwanie innego winnego na nasze błędy jest w pracy dość częsta i – jak się okazuje – zaraźliwa. Wystarczy jeden „zwalacz winy” w biurze, aby cała reszta biura zaczęła się wybielać i szukać winnych poza sobą.

Badania dotyczące tego, czy i w jaki sposób obserwowanie u innych unikania odpowiedzialności wpływa na naszą własną odpowiedzialność przeprowadzono na Stanford University. 100 badanych wysłuchało informacji o porażce gubernatora Schwarzeneggera, przy czym jedna grupa otrzymała dane w których gubernator wziął w całości odpowiedzialność za porażkę, a druga usłyszała wersje, w której gubernator, winą za porażkę obarczał innych. Następnie, uczestnicy mieli opisać własne wydarzenie z przeszłości (też porażkę) i wyjaśnić kto zawinił. Ci, którzy wcześniej usłyszeli jak gubernator obarcza winą innych, dwa razy częściej w swojej opowieści obarczali za własne niepowodzenie winą czynniki zewnętrzne lub inne osoby. Następnie przeprowadzono dwa zbliżone eksperymenty, które potwierdziły istnienie zaraźliwości zwalania winy na innych.

W badaniu wykazano, że jeśli obserwujemy w życiu sytuacje, w których ktoś chce się wybielić poprzez skierowanie winy za porażkę na innych, to my również jesteśmy bardziej skłonni  – w przypadku własnych porażek – na szukanie winnych poza sobą i ratowanie w ten sposób własnego wizerunku. Dla sytuacji pracy zawodowej oznacza to tyle, że jeśli nasz szef czy współpracownik będzie zwalał winę za niepowodzenia na innych, to pozostali pracownicy będą również mieli do tego tendencje. Jeśli zaś nasz przełożony będzie przyznawał się do winy, jego podwładni będą częściej brać za swoje własne czyny odpowiedzialność. O tej zależności powinni pamiętać managerowie, którzy kształtują kulturę firmy. W firmie w której pracownicy biorą odpowiedzialność za swoje czyny, wzrasta produktywność i jest lepsza oraz bardziej otwarta komunikacja oraz mniejsza ilość konfliktów.

Na koniec pytanie – jakimi osobami są Wasi kierownicy  – biorą odpowiedzialność za błędy czy niekoniecznie?

Dodaj komentarz