Managerowie otwarci na emigrację

emigracja managerow Managerowie otwarci na emigracjęNa to, by zdecydować się na opuszczenie własnego kraju i pracę za granicą, nie każdy jest gotowy. Taka decyzja jest trudniejsza również wtedy, kiedy ma się już rodzinę – dlatego więcej wyjeżdża za pracą osób młodych niż dojrzałych managerów. Kryzys jednak przycisnął i tą grupę zawodową, która weryfikuje swoje myślenie o mobilności pracowniczej i jest coraz bardziej otwarta na pomysł emigracji.

Międzynarodowa firma BlueSteps, która zajmuje się rekrutacją osób na stanowiskach managerskich przeprowadziła badanie wśród przedstawicieli kadry managerskiej, które miało określić otwartość pracowników na przeniesienie się do innego kraju. Okazało się, że otwartość ta mocno w ciągu ostatniego roku wzrosła i coraz więcej managerów myśli o tym, by wyjechać ze swojego kraju, do miejsca, które kryzys dotknął w mniejszym stopniu.

A czego obawia się kadra kierownicza rozważając wyjazd? Tego samego, co przedstawiciel każdego innego szczebla:

  • trudności związanych z koniecznością przeprowadzenia się całej rodziny (50%)
  • kłopotów z budowaniem nowej sieci kontaktów (20%)
  • problemy z komunikacją (niedostateczna znajomość języka) (8%)
  • barier  kulturowych (5% badanych)

Najczęstszy kierunek emigracji wśród kadry managerskiej to obecnie tereny Azji.

Dodaj komentarz