Managerowie otwarci na emigrację

Na to, by zdecydować się na opuszczenie własnego kraju i pracę za granicą, nie każdy jest gotowy. Taka decyzja jest trudniejsza również wtedy, kiedy ma się już rodzinę – dlatego więcej wyjeżdża za pracą osób młodych niż dojrzałych managerów. Kryzys jednak przycisnął i tą grupę zawodową, która weryfikuje swoje myślenie o mobilności pracowniczej i jest coraz bardziej otwarta na pomysł emigracji.

Międzynarodowa firma BlueSteps, która zajmuje się rekrutacją osób na stanowiskach managerskich przeprowadziła badanie wśród przedstawicieli kadry managerskiej, które miało określić otwartość pracowników na przeniesienie się do innego kraju. Okazało się, że otwartość ta mocno w ciągu ostatniego roku wzrosła i coraz więcej managerów myśli o tym, by wyjechać ze swojego kraju, do miejsca, które kryzys dotknął w mniejszym stopniu.

A czego obawia się kadra kierownicza rozważając wyjazd? Tego samego, co przedstawiciel każdego innego szczebla:

Najczęstszy kierunek emigracji wśród kadry managerskiej to obecnie tereny Azji.