Kobiety na managerskich stanowiskach i ich mocne strony

kobieta manager Kobiety na managerskich stanowiskach i ich mocne strony

Mimo mówienia o równouprawnieniu płci w zakresie pracy, nie da się ukryć tego, że kobiety różnią się od mężczyzn w zakresie cech psychologicznych, które decydują o tym, w jaki sposób pracujemy i jakie są nasze mocne strony jako pracowników i kierowników. Na stanowiskach managerskich kobiet z reguły jest mniej – bardziej cenione przez pracodawców są bowiem cechy przypisywane typowo mężczyznom. O kobietach zaś mówi się, że są zbyt emocjonalne i słabe, by dobrze zarządzać firmami. Tymczasem, ostatnie podsumowania amerykańskiego biznesu ujawniły, że aż 47,7% prywatnych firm w USA jest prowadzonych przez kobiety. Firmy te generują 2,5 biliona $ zysku rocznie i zatrudniają 19 milionów ludzi na całym świecie. Co zatem jest charakterystyczne dla kobiecego stylu zarządzania, co powoduje, że firmy zarządzane przez kobiety również osiągają sukces?

Oczywiście poniższe zestawienie jest swoistego rodzaju generalizacją, konkretne cechy u każdego z nas mają różne natężenie i nie ma cech specyficznie kobiecych czy specyficznie męskich. Pewne generalizacje są jednak możliwe dzięki statystyce.

Kobiety biologicznie są bardziej elastyczne

To jacy jesteśmy to nie tylko wpływ środowiska, ale również naszych genów, które wpływają na przykład na to, jak wygląda nasz mózg. Prowadzone od wielu lat badania naukowe udowadniają, że choć mężczyźni mają o około 10% większy mózg niż kobiety, to ciało modzelowate u kobiet (część łącząca obie półkule), jest u kobiet znacznie bardziej rozwinięta. To oznacza więcej połączeń między obiema półkulami, co zwrotnie wpływa na większą elastyczność i większą zdolność do działania jednocześnie na wielu płaszczyznach.

Mocne strony kobiecego stylu zarządzania

Mężczyźni są z reguły bardziej pewni siebie niż kobiety oraz nieco szybciej podejmują decyzję. Mają też zestaw cech, który pozwala im szybciej osiągać cele krótkoterminowe. Kobiety są za to:

  • lepsze w zachęcaniu zespołu do wzmożonego wysiłku
  • lepsze w zachęcaniu do otwartości i bardziej dostępne
  • szybsze i bardziej dokładne w identyfikacji problemu
  • nastawione na podobieństwa, dzięki czemu łatwiej tolerują różnicę i lepiej zarządzają w środowisku pełnym różnorodności
  • szybciej są w stanie przyznać się do tego, że potrzebują pomocy
  • lepsze w definiowaniu oczekiwań wobec stanowiska i zapewnianiu informacji zwrotnej

Zdolności do analizy

Mężczyźni są milej widywani na stanowiskach managerskich bowiem uważa się, że mają większe zdolności do analizy niż kobiety – a to jest niezwykle ważna umiejętność na kierowniczym stanowisku. W rzeczywistości o ile rzeczywiście mężczyźni częściej są analitykami niż kobiety, o tyle kobiety rozwinęły strategię radzenia sobie z tym deficytem – jest nią umiejętność delegowania zadań oraz przejrzyste komunikowanie celów. Dzięki temu, zespół, który pracuje pod przewodnictwem kobiety ma większą jasność tego co ma robić i pracuje bardziej efektywnie.

Po analizie danych zebranych przy okazji oceny 360 stopni od 6000 managerów (obu płci) okazało się, że najtrudniejszym obszarem dla kobiety na kierowniczym stanowisku jest nie zarządzanie innymi, a sobą – a w szczególności własną frustracją i złością.

źródło:businessonmain.msn.com

Dodaj komentarz