Co to jest promesa zatrudnienia?

promesa Co to jest promesa zatrudnienia? Promesę zatrudnienia, czyli dokument od pracodawcy zapewniający o jego zamiarze zatrudnienia ciebie, najczęściej wydaje się w związku z koniecznością uzyskania pozwolenia na pobyt za granicą. O promesę zatrudnienia, możesz również starać się w Polsce – po to, aby zabezpieczyć się na wypadek gdyby pracodawca zmienił zdanie i nie chciał Cię zatrudnić.

Sytuacja jak z pracowniczego horroru  – chcesz zmienić pracę, otrzymujesz propozycję, składasz wiec wypowiedzenie w swojej firmie i zadowolony przychodzisz do nowej pracy podpisać umowę, a Twój nowy pracodawca informuje cię, że jest mu wprawdzie bardzo przykro, ale zaistniały dodatkowe okoliczności i musi niestety wycofać się z umowy. Zostajesz na lodzie – do starej pracy nie ma co wracać, nowej nie będzie, a przykrości niedoszłego pracodawcy do garnka nie wstawisz. Czy można było się jakoś zabezpieczyć?

Takie zabezpieczenie może dać promesa zatrudnienia, czyli umowa cywilno – prawna, zawarta z przyszłym pracodawcą. Takie umowy podpisuje się wtedy, kiedy z różnych względów (np.3 miesięcznego okresu wypowiedzenia) nie można pracy u nowego pracodawcy podjąć od razu. Promesa zabezpiecza obie strony – zarówno pracownika (że będzie miał pracę), jak i pracodawcę (że pracownik nagle nie zrezygnuje). W sytuacji, kiedy dojdzie do zerwania umowy, zarówno niedoszły pracownik, jak i pracodawca, mogą ubiegać się o odszkodowanie a pracownik dodatkowo może wystąpić z roszczeniem o zawarcie umowy przyrzeczonej.

Promesa zatrudnienia nie jest regulowana kodeksem pracy, lecz prawem cywilnym (a podstawę do nawiązania umowy przedwstępnej z pracodawcą dał Sąd Najwyższy w uchwale z 21 czerwca 1972 roku (III PZP 13/72, OSNC 1972/11/201). Aby umowa była ważna, trzeba zadbać, aby w umowie przedwstępnej (czyli promesie) znalazły się informacje dotyczące przedmiotu przyrzeczenia (czyli dane obu stron, informacje czego dotyczy umowa, informacje związane z rodzajem wykonywanej pracy – miejsce pracy, wymiar czasowy, wynagrodzenie. Termin realizacji umowy przyrzeczonej nie musi zostać wskazany, ale warto to zrobić, aby uniknąć późniejszych niejasności).

Wysokość odszkodowania o jakie może ubiegać się niedoszły pracownik nie jest określane w kodeksie kwotowo, ale jego wysokość zależna jest od poniesionej szkody. Jeśli zatem obiecano nam 3.000 zł netto, a przez trzy miesiące byliśmy bez pracy, bo umowa nie była zawarta, spokojnie możemy ubiegać się o odszkodowanie w wysokości utraconych zarobków. Wysokość odszkodowania można tez ustalić w innej kwocie i wpisać ją w umowę. Wysokość odszkodowania – jeśli tak zdecydują strony – może być różna dla pracodawcy i dla pracownika (np. dla pracownika strata wynosi tyle ile zarobiłby gdyby pracę podjął, dla pracodawcy strata może być wyższa, pracodawca zakłada bowiem, że jego zysk z posiadania pracownika będzie większy niż pensja którą miałby mu zapłacić).

Roszczenia związane z nie wywiązaniem się z umowy przedwstępnej przedawniają się po upływie roku, w którym umowa miała być zawarta, jeśli więc w promesie wskażemy datę realizacji umowy na 1 kwietnia 2010 roku, to o odszkodowanie możemy starać się do 31 marca 2011 roku. (§3 art. 390 k.c)

Jeśli pracodawca ma czyste intencje i zamierza zatrudnić pracownika, nie powinien mieć problemów z podpisaniem umowy przyrzeczonej – zwłaszcza jeśli pracownik ma długi okres wypowiedzenia. Promesa zatrudnienia może zaś uratować nas w sytuacji, kiedy nie jesteśmy pewni czy etat który został nam obiecany, będzie na nas czekał i czy na zmianie pracy nie wyjdziemy jak Zabłocki na mydle.

Dodaj komentarz

One Response to “Co to jest promesa zatrudnienia?”

  1. remangel says:

    super informacja dokładna i precyzyjna, dzięki za nią 😉