Czy można nie ujawniać wieku w CV?

Starsi pracownicy, poszukując w Polsce zatrudnienia, często spotykają się z dyskryminacją ze względu na wiek. Wprawdzie prawo w Polsce nie pozwala na dyskryminację pracownika ze względu na płeć czy wiek, ale w praktyce prawo jest martwe, bowiem trudno udowodnić pracodawcy, że nie otrzymaliśmy pracy dlatego, że jesteśmy za starzy. Niektórzy kandydaci do pracy wpadli więc na pomysł, aby nie umieszczać w CV informacji, które mogłyby umożliwić pracodawcy zorientowanie się co do wieku kandydata – czy takie działanie ma sens?

Data urodzenia, okres edukacji czy nawet czas zatrudnienia u poszczególnych pracodawców, już informuje rekrutera czy szefa o wieku kandydata- dlatego informacje o tym ile mamy lat bardzo trudno jest w CV ukryć. Jedynym wyjściem byłoby umieszczanie informacji o typie wykształcenia, rodzaju zdobytej edukacji oraz doświadczeniu, przez wpisanie miejsc w których się pracowało i uczyło, ale bez wpisywania konkretnych dat. Taka metoda jest jednak zdradliwa z kilku powodów:

Trudno więc określić, czy brak zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną po wysłaniu CV bez dat, jest wynikiem podejrzenia, że kandydat należy do kategorii 50+ czy też  tego, że CV jest odrzucane jako niepełne i pozbawione istotnych dla pracodawcy informacji.

A jeśli nawet się uda…
Załóżmy sytuację, że pracodawca nie przejmie się jednak brakiem dat i zachęcony wymienionym w CV doświadczeniem i miejscami pracy zaprosi kandydata na rozmowę. W takiej sytuacji, wiek kandydata zostanie i tak ujawniony – a wtedy nadal nie mamy pewności, jakie są powody odrzucenia nas przez pracodawcę. Rozsądny i znający prawo pracy pracodawca, nie powie przecież wprost kandydatowi, że jest zbyt stary na dane stanowisko – a pracodawca nie ma obowiązku tłumaczenia się przed kandydatem z powodów odrzucenia aplikującego o pracę. Wracamy więc do punktu wyjścia – pracy nadal nie mamy.

Podsumowując – próby znalezienia rozwiązania na trudności dyskryminacji ze względu na wiek, poprzez ukrywanie prawdziwego wieku w CV, są z góry skazane na niepowodzenie. Nie tylko nie pomoże nam to w znalezieniu pracy, ale może również zaszkodzić – pracodawca, który mógłby być otwarty na starszych pracowników może bowiem odrzucić niepełne CV. Lepiej wiec nie ukrywajmy wieku ani dat w Curriculum Vitae.

(Jedyną sytuacją, z którą spotkałam się w rzeczywistości i która – mimo skłamania w CV – opłaciła się pracownikowi, było obniżenie swojego wieku o rok, przy kandydowaniu na stanowisko, które w ogłoszeniu miało umieszczony przedział wiekowy (kandydaci do 40 lat) – pomijam już fakt, że pracodawca nie powinien był umieszczać takiej informacji w ogłoszeniu. Kandydatka w CV obniżyła swój wiek o rok, co siłą rzeczy na rozmowie nie zostało wykryte i pracę otrzymała.  Jeśli jednak masz 48 lat to 20-latki udawać się niestety nie da… a wiek i doświadczenie lepiej traktować jako zaletę, a nie dopust Boży.