W Kujawsko – Pomorskim dba się o pracowników

Ośrodki Medycyny Pracy w województwie Kujawsko – Pomorskim uruchomiły program profilaktyki zdrowia psychicznego w miejscu pracy. W Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku przeszkolono w ramach programu przedstawicieli z 76 firm, którzy mają nieść pomoc swoim kolegom, zagrożonym wypaleniem zawodowym.

Wypalenie zawodowe w regionie kujawsko – pomorskim dotknęło (wg. danych ośrodków) 25% pracowników. Kolejne 25%, jest zagrożonych wypaleniem. W sumie oznacza to, że dla co drugiego pracownika, praca jest źródłem problemów natury psychologicznej. Aby pomóc pracownikom (a przy okazji również firmom – pracownik wypalony to pracownik nieefektywny), wprowadzono program profilaktyczny polegający na tym, że w każdej firmie (a przynajmniej w tych 76 które wysłały swoich przedstawicieli na szkolenie) będzie znajdować się osoba przygotowana do tego by rozpoznawać symptomy wypalenia zawodowego. Osoba ta, ma być łącznikiem między pracownikiem a Ośrodkiem Medycyny Pracy.

Pracownicy ośrodka zapewniają, że każda osoba w regionie, która będzie odczuwać symptomy wypalenia uzyska fachową pomoc. Szkoda jedynie, że program dotyczy zaledwie jednego województwa.