Polski manager mało efektywny

W czasach kryzysu, efektywność pracowników powinna rosnąć. Aby jednak osiągnąć wzrost efektywności, manager czy też szef, musi umieć pracownika do pracy zachęcić. Problem pojawia się wtedy, kiedy sam szef jest w pracy nieefektywny. Z badań Talent Club wynika, że w Polsce taki właśnie problem maja managerowie – chcieliby zwiększyć efektywność w firmie, ale sami pracują nie zawsze w 100%.

W ramach badań, managerów zapytano o to, jak sami oceniają swoją efektywność. Co piąty uważa że daje z siebie 100%, ale co 10 ty uważa, że jego efektywność nie stanowi nawet 50%. Połowa wskazuje na 60-70% efektywność. Czemu tak nisko? Managerowie skarżą się na brak pewności, że ich działania pomogą firmie – a skoro nie wierzą w sens swoich działań, to po co się starać? Problemem w pracy managerów jest też brak przygotowania do działania w sytuacji kryzysowej. Nie wiedząc jak pracować i na co stawiać, ruszają się po omacku licząc na własną intuicję, która jednak bywa zawodna.

Z badana przeprowadzonego przez Talent Club wynika też, że managerowie uważają, że w czasach kryzysu ważna jest elastyczność w podejściu do problemów, kreatywność i umiejętność zarządzania zespołem – te cechy według nich decydują o efektywnym radzeniu sobie w kryzysie. Te umiejętności niewątpliwie są ważne, ale wydaje się też, że ważne jest tu poczucie współodpowiedzialności – myślenie o tym, że pracuje się nie dla szefa (którego nierzadko nigdy nie widziało się na oczy, przebywa on bowiem setki kilometrów dalej) ale również dla siebie a rozwój firmy jest rozwojem pracownika.

Takie myślenie mają prawdopodobnie pracownicy firmy Gore Associates (producenci Gore-Tex’u) która zamiast hierarchicznej struktury zarządzania wprowadziła zupełnie inną kulturę organizacji(za Malcolm Gladwell „Punkt Przełomowy”)– każdy pracownik jest tam nazywany wspólnikiem, każdy (niezależnie od stażu pracy czy wynagrodzenia) ma tak samo ważne zdanie w firmie i każdy rozlicza się z tego co zrobił nie przed szefem, lecz przed kolegami z pracy. A nikt nie chce zawieść kolegów. System prosty, a firma Gore Associates dowiodła nie raz, że niezwykle efektywny – aby go jednak wdrożyć, trzeba zrezygnować z managerów…