Efektywne programy nauczania na uczelniach?

student Efektywne programy nauczania na uczelniach? Uczelnie wyższe – zarówno państwowe jak i prywatne – nie do końca odpowiadają swoją ofertą nauczania zapotrzebowaniom rynku pracy, a jedynie zainteresowaniom przyszłych studentów, którzy nie zawsze wybierają kierunek pod kątem przyszłej pracy. Często, decyzja o wyborze kierunku studiów podyktowana jest potrzebą poznawczą, co wprawdzie jest chwalebne, ale nie zapewni przyszłemu socjologowi, filozofowi czy nawet specjaliście ds. marketingu, których na rynku pracy są tysiące – chleba. To uczelnie powinny dbać o takie kształtowanie programu nauczania, które umożliwi absolwentowi – bez względu na kierunek który wybrał – bycie konkurencyjnym na rynku pracy. Taki efekt ma zostać uzyskany dzięki wprowadzeniu efektywnych programów nauczania.

Efektywne programy nauczania wprowadzane mają być w przyszłym roku. Zgodnie z założeniami teoretycznymi, mają one wprowadzać do programu przedmioty, które pozwolą studentom być bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy (np. będą to obowiązkowe zajęcia z przedsiębiorczości).

Szkoły wyższe będą mogły wchodzić w spółki z przedsiębiorcami (po to aby umożliwić studentom odbywanie praktyk zawodowych lub zapewniać im miejsca pracy), a szkoły które nie dostosują się do nowych wymagać mogą mieć cofniętą akredytacje.

Dodaj komentarz

2 Responses to “Efektywne programy nauczania na uczelniach?”

  1. Andrzej says:

    Niestety to jest prawda, o czym sam się przekonałem. Jako jaskrawy przykład podejścia do studentów można podać łódzką WSHE (obecnie AHE), która niestety słynie z różnych przekrętów (ostatnia sprawa z oddziałami zamiejscowymi). Najśmieszniejsze jest to, że prawdopodobnie ta uczelnia zostanie zamknięta, a studenci będą musieli kontynuować edukację w innym miejscu. Żenada.